mt025AX000186

Mäetagused 25

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  SurmakultuurArtikkel:

Tshuktshi ja mõnede tehiste rahvaste surnute ja matustega seotud kommetest ja uskumustest

Autor:

Ülo Siimets

Link:

doi:10.7592/MT2003.25.siimets
Siimets, Ülo 2003. Tshuktshi ja mõnede tehiste rahvaste surnute ja matustega seotud kommetest ja uskumustest. Mäetagused 25. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.25.siimets