mt025AX000181

Mäetagused 25

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  SurmakultuurArtikkel:

Matusekommetest Kirde-Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul

Autor:

Merike Lang

Link:

doi:10.7592/MT2003.25.merikelang
Lang, Merike 2003. Matusekommetest Kirde-Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Mäetagused 25. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.25.merikelang