mt025AX000179

Mäetagused 25

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  SurmakultuurArtikkel:

Viimsetest sõnadest meediaajastul

Autor:

Karl Siegfried Guthke

Link:

doi:10.7592/MT2003.25.guthke
Siegfried Guthke, Karl 2003. Viimsetest sõnadest meediaajastul. Mäetagused 25. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.25.guthke