mt024AX000176

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kujund kui narratiivi allikas iiri rahvajuttudes

Autor:

Daíthí Ó hÓgáin

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.iirijutt
Ó hÓgáin, Daíthí 2003. Kujund kui narratiivi allikas iiri rahvajuttudes. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.iirijutt