mt024AX000173

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Ennustamisega seotud motiivid regilauludes

Autor:

Aado Lintrop

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.lintrop
Lintrop, Aado 2003. Ennustamisega seotud motiivid regilauludes. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.lintrop