mt024AX000170

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kujutelm taevast ja päikese loomise motiivid balti mütoloogias

Autor:

Nijole Laurinkiene

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.laurinkiene
Laurinkiene, Nijole 2003. Kujutelm taevast ja päikese loomise motiivid balti mütoloogias. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.laurinkiene