mt024AX000168

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kunstnik ja nimi

Autor:

Virve Sarapik

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.sarapik
Sarapik, Virve 2003. Kunstnik ja nimi. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.sarapik