mt024AX000167

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eesti regivärsi parallelism ja maagilise elutunde taandumine

Autor:

Jaan Undusk

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.undusk
Undusk, Jaan 2003. Eesti regivärsi parallelism ja maagilise elutunde taandumine. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.undusk