mt024AX000166

Mäetagused 24

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Teadus ja tavauskumused.

Autor:

Undo Uus

Link:

doi:10.7592/MT2003.24.undouus
Uus, Undo 2003. Teadus ja tavauskumused.. Mäetagused 24. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.24.undouus