mt023AX000164

Mäetagused 23

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Regilaul on samuti eesti luule. Küsimusi Ruth Mirovile 75. sünnipäeva puhul

Autor:

Karin Maria Rooleid

Link:

doi:10.7592/MT2003.23.mirov
Maria Rooleid, Karin 2003. Regilaul on samuti eesti luule. Küsimusi Ruth Mirovile 75. sünnipäeva puhul. Mäetagused 23. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.23.mirov