mt023AX000163

Mäetagused 23

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Heale jutule pole tõde takistuseks. Jan Harold Brunvandi linnalegendid kakskümmend aastat hiljem

Autor:

Eda Kalmre

Link:

doi:10.7592/MT2003.23.brunvand
Kalmre, Eda 2003. Heale jutule pole tõde takistuseks. Jan Harold Brunvandi linnalegendid kakskümmend aastat hiljem. Mäetagused 23. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.23.brunvand