mt023AX000161

Mäetagused 23

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Cyrillus Kreek: rahvaviiside kogumine ja rannarootslased

Autor:

Anu Vissel

Link:

doi:10.7592/MT2003.23.kreek
Vissel, Anu 2003. Cyrillus Kreek: rahvaviiside kogumine ja rannarootslased. Mäetagused 23. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.23.kreek