mt023AX000160

Mäetagused 23

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eesti ja kujutlus Eestist Skandinaavia saagades

Autor:

Tõnno Jonuks

Link:

doi:10.7592/MT2003.23.saagad
Jonuks, Tõnno 2003. Eesti ja kujutlus Eestist Skandinaavia saagades. Mäetagused 23. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.23.saagad