mt022AX000154

Mäetagused 22

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Nõiaprotsesse Pärnu Maakohtu Arhiivist kuni 1642

Autor:

Villem Uuspuu

Link:

doi:10.7592/MT2002.22.uuspuu
Uuspuu, Villem 2002. Nõiaprotsesse Pärnu Maakohtu Arhiivist kuni 1642. Mäetagused 22. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.22.uuspuu