mt022AX000147

Mäetagused 22

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Rahvameditsiinist meditsiinifolkloristikani

Autor:

Birgitte Rørbye

Link:

doi:10.7592/MT2002.22.birg
Rørbye, Birgitte 2002. Rahvameditsiinist meditsiinifolkloristikani. Mäetagused 22. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.22.birg