mt021AX000143

Mäetagused 21

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Viru mees viljapulli, Harju mees aganapulli. Piirkondlike suhete kajastumisest eesti rahvatraditsioonis

Autor:

Mari-Ann Remmel

Link:

doi:10.7592/MT2002.21.remmel
Remmel, Mari-Ann 2002. Viru mees viljapulli, Harju mees aganapulli. Piirkondlike suhete kajastumisest eesti rahvatraditsioonis. Mäetagused 21. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.21.remmel