mt020AX000138

Mäetagused 20

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Jutud peidetud varandustest Pärimus ja meedia

Autor:

Mare Kalda

Link:

doi:10.7592/MT2002.20.kalda
Kalda, Mare 2002. Jutud peidetud varandustest Pärimus ja meedia. Mäetagused 20. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.20.kalda