mt020AX000137

Mäetagused 20

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Laulu ja proosa seosed metsaneenetsi narratiivides

Autor:

Kaur Mägi, Eva Toulouze

Link:

doi:10.7592/MT2002.20.metsaneenets
Mägi, Kaur; Toulouze, Eva 2002. Laulu ja proosa seosed metsaneenetsi narratiivides. Mäetagused 20. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.20.metsaneenets