mt020AX000135

Mäetagused 20

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Memoraat ja muistend. Mõned metodoloogilised vaatepunktid

Autor:

Gunnar Granberg

Link:

doi:10.7592/MT2002.20.memoraat
Granberg, Gunnar 2002. Memoraat ja muistend. Mõned metodoloogilised vaatepunktid. Mäetagused 20. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.20.memoraat