mt019AX000124

Mäetagused 19

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Rahvausundi erinumberArtikkel:

Vaenulike kaksikute positsioon etteantud teogoonilises struktuuris

Autor:

Emily Lyle

Link:

doi:10.7592/MT2001.19.lyle
Lyle, Emily 2001. Vaenulike kaksikute positsioon etteantud teogoonilises struktuuris. Mäetagused 19. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2001.19.lyle