mt016AX000110

Mäetagused 16

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Aafrika rahvajutud religioonietnoloogilise uurimisallikana bulsa (Põhja-Ghana) rahvusgrupi pärimuse näitel

Autor:

Rüdiger Schott

Link:

doi:10.7592/MT2001.16.schott
Schott, Rüdiger 2001. Aafrika rahvajutud religioonietnoloogilise uurimisallikana bulsa (Põhja-Ghana) rahvusgrupi pärimuse näitel. Mäetagused 16. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2001.16.schott