mt015AX000107

Mäetagused 15

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mõningaid mõtteid rahvusvahelise muinasjutu-uurimise kohta "Kolme apelsini" näitel

Autor:

Christine Shojaei Kawan

Link:

doi:10.7592/MT2000.15.kawan
Shojaei Kawan, Christine 2000. Mõningaid mõtteid rahvusvahelise muinasjutu-uurimise kohta "Kolme apelsini" näitel. Mäetagused 15. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2000.15.kawan