mt014AX000097

Mäetagused 14

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Eritoimetaja: Kristi SalveArtikkel:

Ilmutusjuttude teisenemisest Saksamaal ja Skandinaavia maades aastatel 1350-1700.

Autor:

Jürgen Beyer

Link:

doi:10.7592/MT2000.14.beyer
Beyer, Jürgen 2000. Ilmutusjuttude teisenemisest Saksamaal ja Skandinaavia maades aastatel 1350-1700.. Mäetagused 14. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Kristi Salve. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2000.14.beyer