mt013AX000088

Mäetagused 13

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Lilla Daam. Kogukonna usundiline muistend kui homogeenne tervik

Autor:

Eda Kalmre

Link:

doi:10.7592/MT2000.13.lilladaa
Kalmre, Eda 2000. Lilla Daam. Kogukonna usundiline muistend kui homogeenne tervik. Mäetagused 13. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2000.13.lilladaa