mt013AX000085

Mäetagused 13

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. III

Autor:

Mall Hiiemäe

Link:

doi:10.7592/MT2000.13.kala
Hiiemäe, Mall 2000. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis. III. Mäetagused 13. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2000.13.kala