Lemmikloomanimed

Eesti lemmikloomanimede eelistused 21. sajandil

Autor: Getri Tomson
Kaanekujundus: Getri Tomson & Andres Kuperjanov
Küljendus: Diana Kahre
Esikaane illustratsioon põhineb: https://pixabay.com/illustrations/animal-art-cat-print-feline-2889829/


ISBN 978-9916-659-77-9 (trükis)
ISBN 978-9916-659-78-6 (pdf)
DOI: 10.7592/loomad/lemmikunimi

© Getri Tomson
© Eesti Folkloori Instituut
© Eesti KirjandusmuuseumVäljaanne on seotud EKM FO projekti "Folkloori usundilised ja narratiivsed aspektid" EKM 8-2/20/3 kultuuriökoloogilise suunaga. Väljaande valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital.