Rahva-raamat

Uus kogu vanu jutte

Esimene anne

Matthias Johann Eisen

ilnaine.gif
Tartu 2002
ISBN 9985-867-42-4
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital