Viies Rahva nali

165 rahva suust üles kirjutatud kentsakat jutukest

Matthias Johann Eisen

Tartu 2002
ISBN 9985-867-26-2
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital