Neljas Rahva nali

150 rahva suust üles kirjutatud kentsakat jutukest

Matthias Johann Eisen

kratt2.gif
Tartu 2002
ISBN 9985-867-45-9
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital