Kolmas Rahva nali

175 rahva suust üles kirjutatud kentsakat jutukest.

Matthias Johann Eisen

Talumees
Tartu 2002
ISBN 9985-867-43-2
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital