Teine Rahva nali

150 Hiidlaste, Saarlaste, Kihnlaste j.n.e. kentsakat jutukest

Matthias Johann Eisen

kiilak.gif
Tartu 2002
ISBN 9985-867-30-0
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital