Eesti prohvet Järve-Jaan

Matthias Johann Eisen

Raamatukaas
Tartu 2012
ISBN 978-9949-490-14-1
XHTML: Diana Kahre
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Eva-Kait Kärblane
E-väljaannet toetas EKKM09-168 Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade
laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel