Esivanemate varandus

III Narvast Tallinna

Matthias Johann Eisen

Pilt
Tartu 2002
ISBN 9985-867-40-8
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital