76. Saha kabel.

Muiste sattunud Soome lahes laev merehädasse. Laeval viibinud sel puhul väga rikas vürst. Meri ähvardanud laeva ja laevamehi neelda. Surmahädas tõotanud vürst kiriku ehitada, kui Jumal ta eluga kaldale päästab.

Kohe pöörab tuul; laened ajavad laeva ranna poole. Rannast paistab laevameestele suur pihelgas silma. Selle pihelga poole ajab tuul laeva. Pea vaikib tuul. Laevamehed jõuavad õnnelikult Maardu randa Jõelähtme kihelkonda hiie-pihelga juurde maale.

Vürst tänutäheks varsti kirikut ehitama. Maardus aga paganad asumas; ei taha kirikust midagi teada. Hiie pihlakas neile armsam kui kirik. Hiiepihlakale viivad iga päev ohvrid. Vürst tahaks nende ebajumala teenistust hävitada. Laseb uue kiriku just püha pihelga kõrvale ehitada.

Aga näe õnnetust! Kudas päeval kirikut hoolsalt ka ehitatakse, öösel laguneb kõik ehitus ära. Hommikul hakka uuesti otsast peale.

Nii kestab lugu paar nädalit.

Kirikuehitajal meel paha niisuguse töötakistuse pärast. Ei muud kui vahid valvama, et teada saaks, kes igal öösel kiriku müürisid lõhub.

Valvajad valvavad. Südaöö käes. Korraga kolm Saha meest müürisid laotama. Vahid peidupaigast välja, laotajad kinni.

Laotajad viiakse kirikuehitajate ette. Ehitajad pärima: "Miks te kiriku müürisid ära laotate?"

Mehed vasta: "Laotasime sellepärast, et meie püha paiga ära võtsite ja oma hooned asemele ehitasite!"

Kirikuehitajad teevad otsuse: kiriku lõhkujaid pead pidi kirikumüüridesse müürida! Küll siis müürid jäävad seisma!

Ei nüüd muud kui võetakse kõik kolm müürilaotajat, viiakse müüri juurde, müüritakse igaühe pea müüri sisse, jalad jäetakse välja tolgendama.

Sisse müüritud peade asemed praegu alles näha.

Sest saadik ei katsunud keegi enam uut püha koda rikkuda. Ehitus saab ilusasti valmis. Ehitusest ei saa ometi kirikut, vaid kabel. Ehitajad arvavad: aitab sellestki, kui kabeli ehitame.

Uut kabelit hakati Saha küla järele Saha kabeliks hüüdma.

Kui ka varsti ümberkaudust rahvast ristitud, ei armasta kohalised elanikud ometi kabelit. Paljud nurisevad, et kabeli ülespidamiseks palju maad nende käest ära võetud.

Hiljemini nõuab kabel parandamist. Kutsutakse elanikka parandama. Ei keegi taha tulla. Igaüks vastab: "Pole meil kabelit tarvis. Me võime Jõelähtme kirikus käia!"

Seda viisi laguneb Saha kabel aega mööda. Ei saa enam jumalateenistust pidada. Katus langeb sisse, tuul purustab karjapoistega seltsis aknad ära.

Kabel muutub varemeteks. Kabeli varemeid praegu alles Sahal näha. Keegi ei mõtle enam kabeli ülesehitamise peale.

Kaua aega pärast hiiepihlaka hävitamist viidud Saharkabeli juurde veel mitmesugusid ohvrid, isegi siis, kui kabel ammu ju varemeteks vajunud. Ohvritest lootnud kohalikud elanikud enestele mõnesugust tulu.