Seitse Moosese raamatut

Katse kuuenda ja seitsmenda Moosese raamatu seletuseks

Matthias Johann Eisen

Ketassõlg Vagulast
Tartu 2002
ISBN 9985-867-19-X
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital