Suvesulane Ale kosjad

Koolitee jätk linnas
[3918-4006]

 
     Ale õks käve mitmõq kooliq,
  viil kuvvõq veerätelli.
3920 Õgal läts´ õks kõõ talvõl targõbast,
õgal kuul korgõbast,
Alel läts´ õks kõõ hiuss hiitrapast,
kõrvajuurõq julgõpast:
seto oll´ ka õks küll poisil selge kiil,
3925 selge kiil, märksa miil,
kiil olli õks kõõ kipõ kirotamma,
miil märksa mark´mähe.
Oll´ õks täl huul oppeh,
muudsa murõh murrõldõh.
3930    Kooli-õks-kui-herr kullutõlli,
klassitätä kadsatõlli,
küsse õks kui pääs´o päätükkä,
risteliidse rehkontõ
Ale õks kõõ lugi inne muid,
3935 arvas´ muist aiksappa.
Inne sai õks sis muid muudsa
inne aigo ausa miis.
Hiitrusõq
viguriq kõrva veereh.
3940    Puul timmä õks kõik liina leelotõlli,
esändäq imehtelliq,
seto saasõ õks et poisist plootna
tuhn´a
kõik kit´väq õks et Alet kirämeheq,
3945 kooliherräq kulusahe.
Kiräq olliq õks täl muista kimmäpäq,
paprõq muista parebaq.
S´oo tekk´ õks kõik pääs´o pääkene,
Ale märksa meelekene.
3950    Ale-õks-kõist velekeist,
kulla koolipoisikõist –
Ale nakas´ õks jo tükmä tüdengest,
kulla ülikoolikõistõ,
liina nakas´ õks jo pite liitmähe,
3955 turgo pite toukamma.
   Liinah näkk´ õks tä näiot lilli näko,
turuh näiot Tuula suku.
Ale nakas´ õks jo käümä käest kinni,
sõudma sõrme nõal,
3960 piirmä nakas´ õks jo pidomajjo piti,
läts´ kulla kul´anjahe.
Tundma nakas´ õks tuud näiokõist,
sald´ma saapaseerekeist,
määnest opas´ õks tälle or´a-ese,
3965 kasvotätä kadsatõlli.
   Tuu sai õks ka Ale meeleline,
meelest meele peräline:
üte- olliq õks nääq –ilosaq mõlõmbaq,
üte veerüsä verega.
3970 Näil massiq õks küll sarnaq mito sata,
verekipõn´ viiskümmend.
   Alel joosiq õks sis üteh hüäq jutuq,
sõidiq sõpro sõnomõq.
Ale ost´ õks jo tälle kuldakosti,
3975 mitmõq mesileeväkeseq:
mesi- timmä õks kõõ –leeväl meelütelli,
karameel´kil kabistõlli.
Ale ost´ õks kõõ mõtu mõrsjallõ,
sal´dus-viina verevät.
3980    Üteq olliq õks nääq juujaq mõlõmbaq,
makõ viina maitsjani:
Ale juu-s õks ar umma meelekeist,
pääs´o umma pääkeist,
Ale jätt´ õks küll meele kodo minnäq,
3985 jätt´ pää pääle saiaq.
   Liinah õks nääq toukse tuu jutu,
alõvoh arma sõna,
Ale õks eis´ Taadsilõ ütel´,
mõrsjallõ mõistutõlli:
3990 “Taadsi, olõt ka õks sa tark näiokõnõ,
kavval imekanakõnõ,
küll ma õks küll, Taadsi, sinno taha –
kas sa Alet armastõllõt?”
   Ale õks sis lausi meelestäni,
3995 meelest, meele poolõstani:
“Kas minnäq õks mul sinnä pühäpääväl
vai minnäq neläpääväl?”
   Taadsi õks sis targastõ ütel´,
kavalahe kadsatõlli:
4000 “Kutsma õks ma naka-i, ar ka aja-i!
Om õks sul luba hindä käeh,
tõõnõ luba tõõsõh käeh.”
   Ale õks sis as´ast arvo sai,
Taadsi jutu juundõ pand´.
4005 Ale õks sis jätt´ tervest,
and´ käe kärmähe.

Suvesulane Ale kosjad