© Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2002
© Paul Hagu, 2002