EKM Teaduskirjastus


SATOR 8

MORDVA MÜTOLOOGIA
Tatjana Devjatkina


 Toimetanud  Mare Kõiva ja Kadi Sarv
 E-väljaande vormistanud Diana Kahre
 
 Sisukord
 Bibliograafilised andmed
 
 
 
 

Tartu 2012

ISBN 978-9949-490-16-5 (Internet)
ISSN 1736-0323 (Internet)
ISSN 1404-2011