EKM Teaduskirjastus
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm

SATOR 3

 
 Toimetajad  Nikolay Kuznetsov, Kaur Mägi
 
 Sisene
 Bibliograafilised andmed
 
 
Tartu 2009

ISBN 9985-867-90-4
ISSN 1406-2011 (trükis)
ISSN 1736-0323 (Internet)


Handi shamaanidest