EKM Teaduskirjastus

SATOR 15


Komi mütoloogia


Toimetajad:
Nikolay Kuznetsov,
Asta Niinemets ja Kadi Sarv
 
 
 
          Sisukord
          Bibliograafilised andmed

          Tartu 2015


 
 
 
 

ISBN 978-9949-544-65-3 (Internet)
ISBN 978-9949-544-64-6 (trükis)
ISSN 1736-0323 (Internet)
ISSN 1406-2011 (trükis)


komi_myto2015.pdf