EKM Teaduskirjastus

SATOR 11


Naised Kihnu kultuuris Ingrid Rüütel

 Sisukord
 Bibliograafilised andmed

 In English
 
 Tartu 2013

 
 

ISSN 1406-2011 (trükis)
ISBN 978-9949-490-51-6 (trükis)
ISSN 1736-0323 (pdf)
ISBN 978-9916-659-25-0 (pdf)
DOI: 10.7592/Sator.2022.11


Sator 11