Sisukord

 Punane, sõna ja värv (PDF versioon)
       Virve Sarapik
 Eesti muinasusundi hingefenomenoloogia probleeme (PDF versioon)
       Tarmo Kulmar
 Surnuga seotud uskumused ja muistendid eesti rahva pärimuses (PDF versioon)
       Eha Viluoja
 Märkmeid teeleidmise oskusest Siberi kultuurides, põhiliselt hantide näitel (PDF versioon)
       Art Leete
 Shamaan kui loominimene (PDF versioon)
       Triinu Ojamaa
 Oh mu hiusta ilusta (PDF versioon)
       Kristi Salve
 Meri ja kaluritöö liivi rahvakalendris (PDF versioon)
       Kristi Salve
 Jüripäeva uskumuste ja kombestiku kujunemise lähtekohti (PDF versioon)
       Mall Hiiemäe
 Ristimise tähendusest eestlastele rahvausundi andmetel (PDF versioon)
       Ülo Valk
 Kombest valmistada kalendritähtpäevadel inimesena riietatud õlgkuju (PDF versioon)
       Ergo-Hart Västrik
 Palindroomidest, aga ennekõike tähtvormelitest (PDF versioon)
       Mare Kõiva