Raamatu valmistasid

 Toimetunud:  Mare Kalda & Mare Kõiva
 Toimetus:  Mall Hiiemäe, Mare Kalda,
   Mare Kõiva, Aado Lintrop
 Keeletoimetaja:  Luule Krikmann
 Kaanefoto:  Jaan Kalda
 Kaas:  Virve Sarapik
 Satori logo:  Kärt Summatavet
 PDFid:  Sander Vesik
 Arvutikiri ja korrektuur:  Mall Hiiemäe, Mare Kõiva,
   Aado Lintrop, Sander Vesik
 Joonised:  Andres Kuperjanov
 Fototöötlus:  Aado Lintrop
 Küljendus:  Liisa Vesik
 Hüpertekst:  Saamuel Vesik


Toimetuse aadress:
EKI rahvausundi töörühm
Vanemuise 42
Tartu
Telefon: 27-420370
Fax: 27-420406
E-mail: mare@haldjas.folklore.ee
ISBN 9985-9268-3-8
ISSN 1736-0323
Copyright © EKM rahvausundi ja meedia töörühm 2000
EKI rahvausundi töörühm 1998