Liivi Rahva Usund V


KURITEGUDE LIIKE

§ 271. Väikesed ja suured patud; tapmine (Mt. 939’, Mt. 720 = US. 77, US. 177). - § 272. Röövlid, röövlite aarded (Mt. 676 + 954); röövel~kurat kosilaseks (Mt. 311, 544 + 1880). - § 273. Vargus, vale, pettus. Salaküttimine (Mt. 1696, 1579’ + 1673’). Leitud ja kaotatud asjad. Loomade ost-müük. - § 274. Vargus, pettus, kelmus (Mt. 838*, 967’). Lugusid mustlastest (Mt. 1706’), kelmidest (Mt. 1539 + 1535). - § 275. kavala Antsu ja kuradi lood; kurat ja tema vastalised; kurat ei jõua täita antud ülesannet (Mt. 1175, 1179 + S. 268, Mt. 1091).


KARISTUSED

§ 276. Patt ja karistused (Mt. 907’). - § 277. Kohus ja kohtupidamine (Mt. 1672’, 926’, 821 B, 875). - § 278. Karistusviisid; moondamised ja moondumised; valesüüdistused (Mt. 450 + 408*, 709’, 882).

PEREKONDLIK ELU

§ 279. Abielutruudus. Poiste ja tüdrukute suhted. Abielu vastu vanemate tahtmist (Mt. 905’). Arstimislood ja naljad (Mt. 1470’, 1395’, US. 125 + 47, Mt. 1360). Pere ja lapsed.

ÜHISKONDLIK KOOSELU

§ 280. Mõis ja rannarahvas. Liivlaste väljaajamine oma taludest. Ametimehed. Ütlemisi jõukusest ja vaesusest. - § 281. Sotsiaalne hoolekanne, häätegevus. Kerjused. Vaeslaps (Mt. 720 = US. 77) ja tema abilised (Mt. 501); vaeslapse õnn (Mt. 749,7’, 403).

TÖÖDISTSIPLIIN JA TEOTSEMISNORMID

§ 282. Suhted naabritega, sugulastega. Abivalmidus. Laiskus ja virkus, ilus ja lohakas töö. Uskumusi töö alustamise ja lõpetamise kohta. “Esimest korda”-uskumused ja taiad edu saavutamiseks. Uskumusi seoses mitmesuguste tööde ja tegemistega.

VÄÄRTUSTEADVUS JA ELUTUNNE

§ 283. Vanasõnu ja uskumusi liivi rahva hingepeeglina (töö, elu ja surm, õnn ja õnnetus, rõõm ja mure, tarkus ja rumalus, hää ja kuri jne).

ENNE JA NÜÜD

§ 284. Maagilised taiad ja traditsioonilised arvamused. Elu­tarkus ja uskumused. Vanasõnu ja ütlusi kodu- ja metsloomadest, loodusest, taimedest, loodusvaradest; hinge ja keha kohta. Unenägude seletusi. Suhtumine loodusesse (S. 239, Mt. 670, 670 B, 671). Jutte loomadest, lindudest (Mt. 621, 224’, 243*, 243* + (227 B), 227 B, NL. 8, 10). Puude~taimede omavahelised kõnelused. Tekke- ja loomislood (US. 39, 24, 28, 6 + 83, NL. 21), seletuslood (Mt. 200 = US. 61, 69, US. 67, 86, NL. 15 + 20, NL. 16, US. 87, 81, 93, 94, 99, 121).

ISBN 9985-9322-4-2