Lõuna-Samaara maapind on lage rohtlaan ehk stepp, tasane kui laud. Paarisaja versta peal ei näe muud kui taevast ja maad, kirjutas asunduste-uurija August Nigol aastal 1918. Maastik Baltika küla lähistel. ERA, VF 4667


The ground in Southern Samara is bleak grassland: the steppes, smooth as a board. The sky and earth are all there is to see for a few hundred miles, wrote the settlement reasearcher August Nigol in 1918. The landscape near Baltika village. ERA, VF 4667

 Lõuna-Samaara/Southern Samara

© cps'07