MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III

PROVERBIA ESTONICA IV

Eesti vanasõnad IV

Lisad


Eesti vanasõnad IV. Lisad (terve köide)

SISUKORD

Lisa 1: Sõnaregister 5
Lisa 2: Geograafilise leviku register 265
Lisa 3: Kogujate register 355
Lisa 4: Sagedasemaid eesti vanasõnu 497
Lisa 5: Viited rahvaluule teistele žanridele, uskumustele, kombestikule ja piiblile 515
Täiendusi ja parandusi I–III köitele 526

Bibliograafia

Esilehele
ISBN 978-9949-544-86-8