MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III

PROVERBIA ESTONICA I

Eesti vanasõnad I

1–5000


Eesti vanasõnad I. 1–5000 (terve köide)

SISUKORD

Eessõna 7
Lühendid 9
Trükiallikate lühendid 9
A. Th. Helle 1739. a. piibli raamatute lühendid 26
Kasutatud käsikirjalised allikad koos lühenditega 27
Kohanimede lühendid 28
Muud lühendid 29
Sissejuhatus 31
I. Väljaande koostamisloost 33
II. Problemaatikat 37
1. Valiku probleemid 37
1.1. Folkloor või mittefolkloor: tekstide autentsus, suhted kirjandusega 37
1.2. Vanasõna või muu folkloor: suhted teiste liikidega 49
1.3. Valik tüübi tasemel: a) reliktsed ja b) üheainsa variandiga esindatud vanasõnad 53
1.4. Valik seespool tüüpi: kas sünteetiline või analüütiline esitus 59
2. Korralduse probleemid 61
2.1. Väljaande üldsüsteem, tüüpide järjestamisprintsiip: kas sisuline või alfabeetiline 61
2.2. Tüpoloogiliste üksuste (tüübiartiklite) piiritlemine 62
2.3. Materjali järjestamine seespool tüpoloogilist üksust 68
3. Tekstide redigeerimisest 69
4. Tüübiartikli tehniline vormistus 71
Vanasõnad 1–5000 75

Bibliograafia

Esilehele
ISBN 978-9949-544-83-7