Üleskutse prof. M. J. Eiseni mälestamiseks [: M. J. Eiseni albumi toimetus]. Eesti Kirjandus 1938:3, 176.

Üleskutse rahvamängude kogumiseks [: E. Enäjärvi-Haavio küsimustik]. Eesti Kirjandus 1926:5, 262-266.

Üleskutse vanarahva ilmatarkuse sõnade korjamisele [: Eesti Kirjanduse Selts]. Eesti Kirjandus 1918/1919:11, 284-286.

Ülevaatlik aruanne Fr. Rob. Fählmann’i mälestuse jäädvustamise komitee tegevusest. Eesti Kirjandus 1928:12, 687-688.

Ülikool ja rahvusteadused. Vaeb Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliige Juhan Peegel. Horisont 1982:9, 29-32, ill.

Üprus, Avo Kuni elame [: Rahvalaulurühm "Hellero" 15; Soome-ugri rahvalaulurühmad "Hellero" sünnipäevapeol]. Kultuur ja Elu 1987:6, 39.

Üprus, Avo Viljandi Kultuurikoolis täna ja homme. Kultuur ja Elu 1987:4, 24-27, ill.