Uibopuu, Valev Haruldane itkuraamat Karjalast [: Virtaranta, Pertti Suru virret suuhun tuopi. Helsinki 1989]. Tulimuld 41.1990:1, 54-55.

Uibopuu, Valev Kuidas avati Fr. R. Kreutzwaldi muuseum Võrus 1941. Esimene reportaa uuest muuseumist. Tulimuld 35.1984:2, 69-72, ill. [Allikas: Eesti Sõna 1941].

Uibopuu, Valev Ühest vanast vaidlusest eestipärasuste üle Kalevalas [: Julius Krohni ja August Ahlqvisti vaheline vaidlus]. Tulimuld 10.1959:2, 96-102.

Uibu, A. Eesti rahvalaulud Weimaris. Kultuur ja Elu 1973:7, 44-45, ill.

Undla-Põldmäe, A[ino] Kreutzwaldi ja Schiefneri kirjavahetuse lisa-materjalidest. XIX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1975. a. Ettekannete teesid. Tartu 1975, 3.

Undusk, Jaan Felix Oinas 80. Looming 1991:3, 421-423.

Undusk, Jaan Kalevipoeg ja Prometheus. Friedebert Tuglase "Põrgu vära-vas" ja selle koht rahvaluuleteaduses. Keel ja Kirjandus 1990:10, 587-597; 1990:11, 645-656; 1990:12, 720-735.

Univere, Aili Väljendist korda minema ja korda lööma. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 81-84.

Urbas, Mare Lindudest suulises rahvapärimuses. Abiks algklassiõpetajale / Eesti Õppekirjanduse Keskus. Tallinn 1992. 80 + 1 lk, kaart.

Urgart, O[skar] [Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade = Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte 12.1929. Tartu 1933]. Eesti Kirjandus 1933:11, 551-553.

Urgart, O[skar] Jakob Hurt ajakirjanikuna. Eesti Kirjandus 1939:7, 321-325.

Urgart, O[skar] Saateks. Friedrich Reinhold Kreutzwald Kalevipoeg. Üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1946, 235-237.

Ussisoo, Uno "The Kalevide" [: Goble, Lou The Kalevide. Bantam Books. Toronto; New York; London; Sidney 1982]. Keel ja Kirjandus 1984:1, 62-63.

Utas, Jan Jul i Gammalsvenskby. Svenskbyborna 50 år i Sverige. 1929-1979. Jubileumsskrift. Visby [1979], 73-84, ill.*

Uusi filoloogiakandidaate [: Nirk, Endel Fr. R. Kreutzwald võitluses eesti rahvusliku kirjanduse loomise eest oma varasemal tegevusjärgul]. Keel ja Kirjandus 1959:8, 509(-510), ill.

Uuspuu, V. Eesti nõiasõnade usulisest iseloomust. Usuteadusline Ajakiri 1938:1, 15-24.

Uuspuu, V. Nõiaprotsesse Pärnu Maakohtu Arhiivist kuni 1642. Usuteadusline Ajakiri 1937:3/4, 114-126.

Uuspuu, V. Surmaotsused eesti nõiaprotsessides. Usuteadusline Ajakiri 1938:2, 79-87; 1938:3/4, 117-130.

Uuspõld, Ellen Emakeele Seltsis [: Koosolek: 21.04.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:7, 447.

Uustalu, Linda A. H. Tammsaare "Põrgupõhja uue Vanapagana" folkloorsest taustast. Looming 1979:6, 874-879.

Uustalu, Meinhard Mõisamaa Hiiemägi [: Märjamaa]. Eesti Loodus 1975:7, 422-423, ill, kaart.