T[ampere], H[erbert] Esimene soome-eesti rahvuslike teaduste uurijate kongress [: Kongress: 1.-04.06.1939, Helsinki]. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 246.

T[ampere], H[erbert] Küsimusi rahva- ja rahvapäraste tantsude kohta. E[esti] R[ahva] M[uuseum]. Küsimusleht 6. Tartu 1934. 3 lk.

T[ampere], H[erbert] Küsimusi rahvapillidest. R[iiklik] E[tnograafiline] M[uuseum]. Küsimusleht 27. Tartu 1941. [2] lk.

T[ampere], H[erbert] Lisandusi M. Ostrovi kohta. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 88.

T[ampere], H[erbert] Rahvaviiside heliplaadistamine. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 100.

T[ampere], H[erbert] Rahvaviiside heliplaadistamine. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 200.

T[rinkman]-E[listo], E. Koosolek 2. novembril 1930 [: Akadeemiline Emakeele Selts]. Eesti Keel 1931:1, 32.

T[rinkman-Elisto], E. Akad. Emakeele Seltsi koosolekuteateid. Koosolek 17. apr. 1932. Eesti Keel 1932:3, 95-96.

T[uglas], F[riedebert] Dangar kalmõki eepos. Looming 1940:7, 783-787.

Tael, A[nne] Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.01.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1978:5, 318.

Tael, A[nne] Hark all, paun peal... Eesti rahvaluule anriprobleemid = Жанровые проблемы эстонского фольклора. Töid eesti filoloogia alalt 7. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 528. Tartu 1980, 69-121, ill, kaart. [Резюме: Вилы снизу, сумка сверху...].

Tael, A[nne]; Kokamägi, H[ilja]  Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 26.10.1978; 30.11.1978, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1979:3, 191.

Tael, Anne Rahvaluule anriprobleemidest. Kirjandusmuuseumi I kevad-sessioon. 30. mail 1978. a. Ettekannete teesid. Tartu 1978, 6-8.

Tael, Kaja Noored filoloogias 1985 [: Konverents: 22.05.1985, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1985:9, 570-571.

Tael, Tiina Hingamisteede haiguste ravi eesti rahvameditsiinis. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 32-33.

Taev, Karl Kreutzwaldi "Kalevipoeg" ja tsaristlik tsensor. Looming 1952:1, 111-121.

Taev, Karl Mõnda Fr. R. Kreutzwaldi ikonograafiast = Таэв Карл Об иконографии Ф. Р. Крейцвальда. XXVIII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVIII конференции "Дни Крейц-вальда". Tartu 1984, 12-15; 37-40.

Tagasivaateid kirjanduslukku / S. Olesk (toim); R. Veidemann (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 11. Tallinn: Eesti Raamat, 1986. 164 lk, ill. [Zusammenfassungen. Резюме].

Takk, Leili Kombeid rahva söögimajandusest I [: Leib]. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 59-69.

Tall, Johannes Music in folklore versus folk tradition. Eight Conference on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June 7-11, 1985. Stockholm 1985, [pagineerimata 1 lk].

Tallgren, A[arne] M[ichael] Euraasia steppide kala ja selle järeltulijad Permis. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts ja Eesti Rahva Muuseum, 1927, 103-114, ill.

Talve, Ilmar "Oxpojken" i staden. Kring några Finska och Nordiska tradi-tioner om resvägar och den första resan. Norveg 21. Oslo 1978, 75-86, kaart. [Summary].

Talve, Ilmar [Hautala, Jouko Suomalainen kansanrunoudentutkimus. Helsinki 1954]. Rig 1955:3/4. Stockholm 1955, 98-100.*

Talve, Ilmar [Ruoppila, Veikko Kansa lastensa kasvattajana. Porvoo 1954]. Rig 1956. Stockholm 1956, 63.

Talve, Ilmar A Bibliography of Works Published by Estonian Ethnologists in Exile 1945-1956 / Estonian Learned Society in Sweden. Stockholm 1957. 11 lk. [Mimeographed].*

Talve, Ilmar Eine Übersicht über die finnische Volksdichtungsforschung [: Hautala, Jouko Suomalainen kansanrunoudentutkimus. Helsinki 1954]. Studia Fennica 9:8. Helsinki 1961, 37-39.

Talve, Ilmar Elämänkausiriitit. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 174-191, ill.

Talve, Ilmar Elämänkausiriitit. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980, 174-191, ill.

Talve, Ilmar Ensimmäinen kaupunkimatka ja siihen liityviä tapoja. Kalevalaseuran vuosikirja 40. Porvoo; Helsinki 1960, 262-287, ill, kaart.

Talve, Ilmar Gratulationstavlor i Åbo stads historiska museum. Årsskrift. Åbo Stads Historiska Museum 28/29.1964/1965. Åbo 1965, 43-78.*

Talve, Ilmar Gratulationstavlor i Åbo stads historiska museum. Scripta Ethnologica 22. Turku 1966. 38 lk. [Zusammenfassung: Die Glückwunschtafeln in Historischen Museum der Stadt Turku]. [Äratrükk: Årsskrift. Åbo Stads Historiska Museum 28/29. 1964/1965].

Talve, Ilmar Gustav Ränk 60-vuotias. Virittäjä 66.1962:1, 57-61, ill.

Talve, Ilmar Gustav Ränk 70-aastane. Tulimuld 23.1972:1, 21-24, ill.

Talve, Ilmar Hämäläinen riukujuhla ja uunin särkeminen. Sananjalka 17. Turku 1975, 67-90. [Zusammenfassung: Stangenfest und Ofenzertrümmerung in Häme (Tavastland)].

Talve, Ilmar Kannakselainen säärikokko. Sananjalka 6. Turku 1964, 99-115, ill. [Zusammenfassung: Das Johannisfeuer auf der Karelischen Land-enge].

Talve, Ilmar Kannakselainen säärikokko. Scripta Ethnologica 16. Turku 1964. 19 lk, ill. [Zusammenfassung: Das Johannisfeuer auf der Karelischen Landenge]. [Äratrükk: Sananjalka 6.1964]. Nevanlinna, Anja [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 62.1966:1, 116.

Talve, Ilmar Kansanmusiikki ja -tanssi, leikit ja pelit. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjalli-suuden Seuran Toimituksia 355. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 235-251, ill.

Talve, Ilmar Kansanmusiikki ja -tanssi, leikit ja pelit. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjalli-suuden Seuran Toimituksia 355. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980, 235-251, ill.

Talve, Ilmar Kansanrunous. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Histo-riallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 220-234.

Talve, Ilmar Kansanrunous. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Histo-riallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980, 220-234.

Talve, Ilmar Kansanusko. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 204-219.

Talve, Ilmar Kansanusko. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980, 204-219.

Talve, Ilmar Keinu ja keinuminen Suomessa. Sananjalka 3. Turku 1961, 67-110, ill, kaart. [Summary: Swings and swinging in Finland].

Talve, Ilmar Keinu ja keinuminen Suomessa. Scripta Ethnologica 11. Turku 1961. 47 lk, ill, kaart. [Summary: Swings and swinging in Finland]. [Äratrükk: Sananjalka 3.1961].

Talve, Ilmar Köide kodumaist rahvateadust [: Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 1(15). Tartu 1947]. Sõna 1948:4, 178-183.

Talve, Ilmar Küsimusi ühiskondliku rahvakultuuri alalt 1 [: Küla ameti-mehi]. Rahvateaduslikud küsimuskavad 14. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1943. 11 lk.

Talve, Ilmar Liettualaista etnologiaa [: Balys, J. Litauische Hochzeits-bräuche. Contributions of Baltic University 9. Hamburg 1946]. Virittäjä 53.1949:3, 334-335.

Talve, Ilmar Maailma lõpus. Fr. Tuglase sümbolismist rahvatraditsiooni taustal. Tulimuld 10.1959:3, 203-212.

Talve, Ilmar Matka vatjalaisiin 1942. Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69/70. Helsinki 1990, 46-66, ill, kaart.

Talve, Ilmar Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla. Sananjalka 29. Turku 1987, 127-170. [Zusammenfassung: Von der Braut zur jungen Frau: Die Struktur des Hochzeitszeremoniells bei den Ostseefinnen].

Talve, Ilmar Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla. Scripta Ethnologica 37. Turku 1987. [44] lk. [Zusammenfassung: Von der Braut zur jungen Frau: Die Struktur des Hochzeitszeremoniells bei den Ostseefinnen]. [Äratrükk: Sananjalka 29.1987].

Talve, Ilmar Muutamista kauppatavoista. Virittäjä 63.1959:2, 164-172. [Résumé: De quelques usages commerciaux].

Talve, Ilmar Namens- und Geburtstagstraditionen in Finnland. Folklore Fellows Communications 199. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1966. 84 lk. Zender, Matthias [Idem]. Zeitschrift für Volkskunde 65.1969:1, 110-111.

Talve, Ilmar Onnittelutaulut Turun kaupungin historiallisessa museossa. Vuosijulkaisu. Turun kaupungin historiallinen museo 28/29.1964/1965. Turku 1965, 43-78.*

Talve, Ilmar Siperian kansojen uskomuksista [: Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker / V. Diószegi (toim). Budapest 1963]. Sananjalka 6. Turku 1964, 243-245.

Talve, Ilmar Suomalainen kansatiede. Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden tehtäviä. Sananjalka 5. Turku 1963, 107-147. [Summary: Finnish ethnology].

Talve, Ilmar Suomen varpaiset ja sen taustaa. Scripta Ethnologica 2. Turku 1959. 20 lk, kaart.  [Summary: The Finnish varpaiset and its background]. [Äratrükk: Verba docent. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 263. Helsinki 1959].

Talve, Ilmar Suomen varpaiset ja sen taustaa. Verba docent: juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispäiväksi 6.10.1959. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 263. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1959, 560-578, kaart. [Summary: The Finnish ‘varpaiset’ and its background].

Talve, Ilmar Zur Verbreitung der Kirchenschiffe in Finnland und Estland. Suomen Museo 59. Helsinki 1952, 39-57.* [Tiivistelmä: Suomen ja Viron kirkkolaivojen levinneisyydestä].

Talve, Ilmar Teadustee alguses II. Mälestusi Paul Aristest (3.2.1905 2.2.1990). Tulimuld 42.1991:1, 25-32.

Talve, Ilmar Teadustee alguses. Mälestusi Oskar Looritsast (8.11.1900 12.12.1961) ta 90-nda sünnipäeva puhul. Tulimuld 41.1990:4, 206-211, ill.

Talve, Ilmar Turun, Rauman ja Salon nykyisistä lastenleikeistä. Kalevalaseuran vuosikirja 47. Porvoo; Helsinki 1967, 309-336, ill.

Talve, Ilmar Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi. Sananjalka 28. Turku 1986, 113-149, ill, kaart. [Zusammenfassung: Feste in Finnland an Siebenschläfer].

Talve, Ilmar Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi. Scripta Ethnologica 35. Turku 1986. [37] lk, kaart. [Zusammenfassung: Feste in Finnland an Siebenschläfer]. [Äratrükk: Sananjalka 28.1986].

Talve, Ilmar Votivfisk och fiskelycka. Ett bidrag till nordeuropeisk votiv-forskning. Svio-Estonica 10(1). Lund 1951, 3-49, ill.

Talve, Ilmar Vuoden merkkipäivät. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1979, 192-203, ill.

Talve, Ilmar Vuoden merkkipäivät. Ilmar Talve Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 355. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1980, 192-203, ill.

Talvik, S. F. R. Faehlmann kui inimene ja arst. Friedrich Robert Faehl-mann’i album. Tartu: F. R. Faehlmann’i mälestuse jäädvustamise Komitee, 1929, 17-53, ill.

Tamberg, F.-V. Kuningaaru mänd [: Paide rajoon, Huuksi metskond]. Eesti Loodus 1966:6, 349, ill.

Tamkivi, Külli Anna Haava luuletused rahvasuus. Kirjandusmuuseumi IV kevadsessioon. 26.-27. aprill 1982. Ettekannete teesid. Tartu 1982, 3-4.

Tamkivi, Külli ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.05.1988, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1988:9, 573-574.

Tamkivi, Külli Kibuvitsast "Okasroosikeseni". XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 18-20.

Tamkivi, Külli Maarjahein imerohi. Eesti Loodus 1991:6, 373-376, ill.

Tamkivi, Külli Oskar Loorits 1900-1961. Trükitud tööde bibliograafia / Mare Kõiva (toim); [Eesti TA] Keele ja Kirjanduse Instituut. Tartu 1990. 48 lk, ill.

Tamkivi, Külli Rahvaluulepäev Vigalas [: Konverents: 25.09.1987, Vigala]. Keel ja Kirjandus 1988:2, 128.

Tamkivi, Külli Rahvaluulepäev Õisus [: Konverents: 19.03.1987, Õisu]. Keel ja Kirjandus 1987:7, 447.

Tamkivi, Külli Raudrohu kasutamisest rahvameditsiinis. Folkloristika ja etnograafia. Noored filoloogias 1986:2. Noorteadlaste konverents 28. ja 29. mail. Teesid. Tallinn 1986, 17-19.

Tamla, T[oomas] Veekogud Eesti vanas rahvausundis. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVII teaduslik konverents = XVII научная конфе-ренция Государственного этнографического музея Эстонской ССР. 14.-15. IV 1975. Tartu 1975, 27-28.

Tamla, Toomas Hiieniinepuu Ilumäel [: Palmse-Ilumäe maantee]. Hori-sont 1986:1, 33, ill.

Tamla, Toomas Kultuslikud allikad Eestis. Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 122-146, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die kultischen Quellen in Estland. Резюме: О культовых источниках в Эстонии].

Tamla, Ülle Juba muinasajal... [: Jalase küla muistised]. Eesti Loodus 1991:9/10, 565-566, ill. [Summary: Already in ancient times..., 638. Резюме: Уже в доисторической древности..., 636].

Tamm, J[ohan] Kuidas kaotati soome-mongoli keelte akadeemikukoht Vene Teadusteakadeemias. Eesti Kirjandus 1933:1, 27-28. [(1) Anderson, Walter Soome-mongoli keelte akadeemikukoha kaotamisloo puhul. Eesti Kirjandus 1933:2;©(2) Tamm, J[ohan] Selgitusi soome-mongoli keelte akadeemikukoha küsimuses Vene Teadusteakadeemias. Eesti Kirjandus 1935:3].

Tamm, J[ohan] Selgitusi soome-mongoli keelte akadeemikukoha küsimuses Vene Teadusteakadeemias [: J. Tamm Kuidas kaotati soome-mongoli keelte akadeemikukoht Vene Teadusteakadeemias. Eesti Kirjandus 1933:1]. Eesti Kirjandus 1935:3, 133-136.

Tammepuu, P[riidu] Ühe suurjutustaja mälestuseks [: Peeter Käär]. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 167-168, ill. [V[iidalepp], R[ichard] Täienduseks, 168].

Tammeveski, Paul Hiidlaste pulmakommetest [: Memuaarid]. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 250-254.

Tammo, Tiiu Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 28.05.1981, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1981:8, 510.

Tammo, Tiiu Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 27.01.1983, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1983:4, 220.

Tammo, Tiiu Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 29.11.1984, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:2, 126-127.

Tammo, Tiiu Laulurühm "Arg laulik". Kirjandusmuuseumi V kevad-sessioon. 27. aprill 1984. Ettekannete teesid. Tartu 1984, 4-5.

Tammo, Tiiu Laulurühm "Palju sõnu": tüpoloogia ja kujundid. Kirjandus-muuseumi IV kevadsessioon. 26.-27. aprill 1982. Ettekannete teesid. Tartu 1982, 6-7.

Tammo, Tiiu Noomeni ja verbi sünonüümika seoses laulu ja laulmisega. Kirjandusmuuseumi III kevadsessioon. 23. aprillil 1981. a. Ettekannete teesid. Tartu 1981, 3-5.

Tammo, Tiiu; Kõiva, Mare Emakeele Seltsis. Rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 31.01.1985; 29.03.1985, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1985:6, 378-379.

Tammsaare, A[nton] H[ansen] "Kalevipoja" parandamise ümber. A[nton] H[ansen] Tammsaare Valitud artiklid. Teosed. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 277-282. [Allikas: Päevaleht 1916].

Tammsaare, A[nton] H[ansen] "Kalevipoja" parandamise ümber. A[nton] H[ansen] Tammsaare Publitsistika II (1914-1925). Kogutud teosed 16. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 301-306. [Allikas: Päevaleht 1916].

Tammsaare, A[nton] H[ansen] "Kalevipojast" ja kirjandusest. A[nton] H[ansen] Tammsaare Valitud artiklid. Teosed. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 283-286. [Allikas: Vaba Maa 1935].

Tammsaare, A[nton] H[ansen] "Kalevipojast" ja kirjandusest. A[nton] H[ansen] Tammsaare Publitsistika III (1926-1940). Kogutud teosed 17. Tallinn: Eesti Raamat, 1990, 388-391. [Allikas: Vaba Maa 1935].

Tampere, H[erbert] "Vana kandle" koostamise põhimõtetest. Keel ja Kirjandus 1960:9, 513-527, ill, kaart.

Tampere, H[erbert] [Kuidas õpetati lastele lugemist?]. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 49-50.

Tampere, H[erbert] Aukirju rahvaluulekogujaile [: Martin Luu; Marta Mäesalu; Mari Sarv; Richard Viidalepp]. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 107-109, ill.

Tampere, H[erbert] Die Erforschung der Volksmusik in der Estnischer SSR. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 13:2. Berlin 1967, 411-416.*

Tampere, H[erbert] Die Melodik der estnischen Arbeitslieder. Zweiter Internationaler Finnougristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tie-donantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 132.

Tampere, H[erbert] Eeslaulja ja koor setu rahvalaulude ettekandmisel. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 49-74, ill, noot. [Résumé: L’improvisatrice et le choeur à l’exécution des chansons populaires de Sétumaa, 290-292].

Tampere, H[erbert] Eesti lõikuslaulude põhijooni. Eesti NSV Riikliku Etnograafiamuuseumi XVI teaduslik konverents = XVI научная конференция Государственного этнографического музея Эстонской ССР. 15.-16. IV 1974. Tartu 1974, 26.

Tampere, H[erbert] Eesti lüro-eepiliste rahvalaulude muusikalistest stiili-dest. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 235-261, ill, kaart, noot. [Резюме: О музыкальных стилях эстонских лиро-эпических народных песен, 459].

Tampere, H[erbert] Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvamuusika kogud. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 13-38, ill, noot. [Zusammenfassung: Die Volksmusiksammlungen in der Folkloreabteilung des Fr. R. Kreutzwald-Literaturmuseums der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. Резюме: Фонды народной музыки отделения фольклора Литературного музея им. Ф. Р. Крейцвальда АН ЭССР].

Tampere, H[erbert] Eesti rahvalaule viisidega 1 [: Töölaulud] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. 244 lk, ill, noot. [Резюме: Трудовые песни]. Leichter, K[arl] Valimik eesti rahvalaule viisidega. Keel ja Kirjandus 1958:8, 502-503. ©Päss, E[lmar] Eesti rahvaviiside väljaandmisest. Keel ja Kirjandus 1968:6, 378-380.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvalaule viisidega 2 [: (1) Kalendriliste täht-päevade ja pidustuste laulud; (2) Perekondlike tähtpäevade laulud] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 412 lk, ill, noot. [Резюме: Календарные песни. Семейные песни]. Päss, E[lmar] Eesti rahvaviiside väljaandmisest. Keel ja Kirjandus 1968:6, 378-380.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvalaule viisidega 3 [: (1) Laulumängud ja tantsulised laulud; (2) Lastelaulud ja muinasjutud] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 255 lk, ill, noot.  [Резюме: Песенные игры и хороводы. Детские песни и сказки]. Leichter, K[arl] Valimik eesti rahvalaule viisidega. Keel ja Kirjandus 1958:8, 502-503. ©Päss, E[lmar] Eesti rahvaviiside väljaandmisest. Keel ja Kirjandus 1968:6, 378-380.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvalaule viisidega 4 [: Jutustavad laulud] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Eesti Raamat, 1964. 351 lk, ill, noot. [Резюме: Повествовательные песни]. Päss, E[lmar] Eesti rahvaviiside väljaandmisest. Keel ja Kirjandus 1968:6, 378-380.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvalaule viisidega 5 [: Lüürilised laulud] / Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tallinn: Valgus, 1965. 255 lk, ill, noot.  [Резюме: Лирические песни]. Päss, E[lmar] Eesti rahvaviiside väljaandmisest. Keel ja Kirjandus 1968:6, 378-380.

Tampere, H[erbert] Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Kirjandusmuuseumi toimetusel ja kaastoimetusel ilmunud või teaduslike töötajate poolt kirjutatud folkloristlikud uurimused, materjalide publikatsioonid, koguteosed, ajakirjad ja bülletäänid (1927-1968). Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 200-203.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvapillid ja rahvatantsud. Tallinn: Eesti Raamat, 1975. 224 lk, ill, noot. [Zusammenfassung: Die estnischen Volksmusikinstrumente und Volkstänze. Резюме: Эстонские народные музыкальные инструменты и народные танцы]. Tõnurist, Igor Praktilise väärtusega uurimus. Keel ja Kirjandus 1977:1, 52-54.

Tampere, H[erbert] Eesti rahvatantsu ajaloost (metoodiline materjal) / H. Aassalu (toim); Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. Tallinn 1962. 18 lk, noot.

Tampere, H[erbert] ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule-alased ekspeditsioonid 1961. aastal [: Põhiekspeditsioonid: Abja rajoon (Halliste ), Saaremaa]. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 58-60, ill.

Tampere, H[erbert] Huiked ja hüüded. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 82-83.

Tampere, H[erbert] Jakob Hurda rahvaluule väljaandmistööst ja selle printsiipidest. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 1. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958, 131-170, ill.

Tampere, H[erbert] Kirde-Eesti rahvakalendri iseärasusi I. (Kommentaare J. Truusmanni üleskirjutustele Iisakust 1886. a.). Slaavi-läänemeresoome suhete ajaloost. Artiklite kogumik = Из истории славяно-прибалтийско-финских отношений. Сборник статей. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 205-262, ill. [Zusammenfassung: Einige Eigentümlichkeiten des nordost-estnischen Volkskalenders I. Резюме: Особенности народного календаря в северо-восточной Эстонии I].

Tampere, H[erbert] Korrespondentide osast eesti rahvaluule kogumisel. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 3-17, ill, kaart.

Tampere, H[erbert] Küsimusi rahvameditsiinist I [: (1) Kõrvahaigused; (2) Silmahaigused]. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 69-72.

Tampere, H[erbert] Mõned küsimused rahva seas levinud laulude kohta. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 44-46.

Tampere, H[erbert] Mõned mõtted liivi rahvalaulust. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 135-148, kaart, noot. [Zusammenfassung: Gedanken zum livischen Volkslied. Резюме: К вопросу о ливских народных песнях].

Tampere, H[erbert] Mõningaid eestlaste etnilise ajaloo küsimusi suulise rahvaloomingu valgusel. Eesti rahva etnilisest ajaloost. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 255-277, kaart.

Tampere, H[erbert] Mõningaid küsimusi [: Rahvamängud]. Rahva-pärimuste koguja 5. Tartu 1967, 63-64.

Tampere, H[erbert] Mõningaid küsimusi töötegemisest. Rahvapärimuste Selgitaja 2(9). Tartu 1940, 72-73.

Tampere, H[erbert] Mõningaid mõtteid eesti rahvaviisist ja selle uurimis-meetodist. Tallinn 1934. 12 lk, ill, noot. [Resumo: Kelkaj pensoj pri la estonaj popolmelodioj kaj pri la metodo por esplori ilin]. [Äratrükk: Eesti Muusika Almanak 1.1934].

Tampere, H[erbert] Preemiaid korrespondentidele 1960. a. esimesel poolel. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 76-78, ill.

Tampere, H[erbert] Rahvaluule-alane ekspeditsioon Saaremaale [: 1958]. Keel ja Kirjandus 1958:12, 754-757.

Tampere, H[erbert] Rahvaluule-alastest ekspeditsioonidest [: 1946-1959]. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 2. Tartu 1961, 441-446, ill, kaart.

Tampere, H[erbert] Samm edasi rahvaviiside jäädvustamisel. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 15.

Tampere, H[erbert] Selma Lätt 60-aastane. Keel ja Kirjandus 1969:4, 254.

Tampere, H[erbert]; Tampere, E[rna] Mustjala regilaulud / E. Laugaste (toim); O. Kõiva (toim); I. Rüütel (toim) et al; Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Vana Kannel 5. Estonum carmina popularia 5. Monumenta Estoniae Antiquae 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. 816 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Zusammenfassungen der Lieder. Резюме: Краткое изложение песен]. Ränk, Gustav [Idem]. Tulimuld 43.1992:3, 150-151. ©Sarv, Tõnn Kasutaja pilguga. Looming 1986:5, 703-705. ©Tedre, Ülo Kolmas alustus. Keel ja Kirjandus 1986:6, 372-376. ©Virtanen, Leea Ein stattliches Sammelwerk estnischer überlieferter Lieder. Finnisch-ugrische Forschungen 48.1987:1, 72-74.

Tampere, H[erbert]; Tampere, E[rna]; Kõiva, O[ttilie] Eesti rahvalaule ja pillilugusid. Teaduslik antoloogia. Tekstid ja kommentaarid [: Heli-plaadikassett 1 5 lisa] / Eesti NSV TA. Tallinn 1970. 54 lk, ill, noot. [Zusammenfassung: Estnische Volkslieder und Instrumentalmusik. Eine wissenschaftliche Anthologie. Резюме: Эстонские народные песни и наигрыши. Научная антология]. Hiiemäe, M[all] Teaduslik antoloogia heliplaatidel. Keel ja Kirjandus 1971:3, 189.

Tampere, Herbert "Lindude äratamine" liivlaste rahvatraditsioonis. Läänemeresoomlaste rahvakultuurist = О народной культуре прибал-тийско-финских народов. Tallinn: Valgus, 1970, 193-225, kaart, noot. [Zusammenfassung: Das "Vogelwecken" in der Volkstradition der Liven. Резюме: "Пробуждение птиц" в народном предании ливов].

Tampere, Herbert "Vargad ja püha laps" [: Loitsud]. Eesti Kirjandus 1930:5, 235-244.

Tampere, Herbert [Haavio, Martti Kettenmärchenstudien 1. Folklore Fellows Communications 88. Helsinki 1929]. Eesti Kirjandus 1930:8, 414-416.

Tampere, Herbert A. R. Niemi ja N. Kannu kogumismatk Saaremaale [: Ekspeditsioon: 1898, Mustjala]. Eesti rahvaluule aspekte. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi 10. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, 8-30, ill. [Zusammenfassung: Die Sammlungsreise von A. R. Niemi und N. Kann auf der Insel Saaremaa, 151. Резюме: Фольклорная экспедиция А. Р. Ниэми и Н. Канна на остров Сааремаа, 147].

Tampere, Herbert Die Stiltypen der Melodik estnischer Runen / Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR. VII. Internationaler Kongress für Anthropologie und Ethnologie. Moskau, August 1964. Tallinn 1964. 12 lk, noot.

Tampere, Herbert Eesti rahvaviiside antoloogia = Anthologia Cantuum Popularium Estonorum 1. Eesti Akadeemilise Helikunstnikkude Seltsi Toime-tused 1. Tartu 1935. 152 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: (1) Allgemeiner Überblick über die estnischen Volkslieder und -melodien; (2) Das alte Volkslied in den westlichen und mittleren Teilen Südestlands; (3) Themata der Lieder]. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 5. Tartu 1935]. Laugaste, Ed[uard] [Idem]. Eesti Kirjandus 1936:6, 294-295.

Tampere, Herbert Eesti rahvaviiside antoloogia = Anthologia Cantuum Popularium Estonorum 1. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 5. Tartu 1935. 152 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: (1) Allgemeiner Überblick über die estnischen Volkslieder und -melodien; (2) Das alte Volkslied in den westlichen und mittleren Teilen Südestlands; (3) Themata der Lieder]. [Ilmunud samaaegselt: Eesti Akadeemilise Helikunstnikkude Seltsi Toimetused 1. Tartu 1935].

Tampere, Herbert Eesti rahvaviiside süstemaatiline kogumine 20. sajandi alguses. Emakeele Seltsi Aastaraamat 17. Tallinn 1971, 145-158. [Резюме: Систематический сбор эстонских народных мелодий в начале ХХ века].

Tampere, Herbert Eesti regivärsilise rahvalaulu meloodika stiilitüübid. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 20. Tallinn 1965, 50-66, noot.

Tampere, Herbert Eesti vana rahvalaulu rütmiprobleemist. Looming 1937:2, 190-198, ill, noot.

Tampere, Herbert Eesti vana rahvalaulu rütmiprobleemist. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1937. 12 lk, ill, noot. [Äratrükk: Looming 1937:2].

Tampere, Herbert Harjumaa rahvaluulest. Harju rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 11.-14. juulini 1974. Artiklite kogumik. Tallinn 1974, 303-310, noot.

Tampere, Herbert Jakob Hurda rahvaluule sisu ja väärtust selgitavad kirjutised "Eesti Postimehe lisalehes" 1871. aastal. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 3-7.

Tampere, Herbert Jälgigem tänapäeva rahvakommete kujunemist! Rahva-pärimuste koguja 3. Tartu 1962, 3-8, ill.

Tampere, Herbert Kaks ettekannet eesti folkloristika ajaloost [: (1) 40 aastat Eesti Rahvaluule Arhiivi asutamisest. (2) Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Kirjan-dusmuuseumi folkloristlikest uurimustest ja väljaannetest]. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 183-199. [Zusammenfassung: Zwei Vorträge zur Geschichte der estnischen Folkloristik, 251-254. Резюме: Два доклада по истории эстонской фольклористики, 235-238].

Tampere, Herbert Karksi vanad rahvalaulud 1 / Eesti NSV Riiklik Kirjan-dusmuuseum. Vana Kannel 4. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1941. XII + 531 lk, ill, kaart, noot. Põldmäe, R[udolf] [Idem]. Eesti Keel ja Kirjandus 1941:3, 235-237.

Tampere, Herbert Kuusalu vanad rahvalaulud 1 / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Vana Kannel 3. Eesti vanad rahvalaulud = Estonum carmina popularia 3. Monumenta Estoniae Antiquae [1]. Tallinn: Kultuurkoondis, 1938. XVI + 503 lk, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Alte estnische Volkslieder aus dem Kirchspiel Kuusalu 1]. M[ansikka], V[iljo] J[ohannes] Viron kansanrunot julkaistaan. Virittäjä 43.1939:2, 278-280.©Normann, Erna [Idem]. Looming 1939:2, 225-227.©Päss, Elmar [Idem]. Eesti Kirjandus 1938:12, 563-564 .©[(1) Tampere, Herbert Õienduseks "Vana Kandle" asjus. Eesti Kirjandus 1939:1;.©(2) Päss, E[lmar] Vastuseks hr. Herbert Tamperele Eesti Kirjandus 1939:1].

Tampere, Herbert Küsimusi rahvalauludest I [: Loodus]. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 23-27.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvalauludest II [: Looduskõnelused]. Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu 1937, 83-86.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvalauludest III [: Loomade ja taimede kõnelused]. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 114-118.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvalauludest IV [: (1) Kohanimed; (2) Teekond]. Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu 1939, 183-186.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvatantsude alalt I [: (1) Labajalg]. Rahva-pärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 2-6, ill.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvatantsude alalt II [: (2) Harakatants]. Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu 1937, 21-23, noot.

Tampere, Herbert Küsimusi rahvatantsude alalt IV [: (5) Ring-, voor- ja sabatantsud]. Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu 1938, 147-150, ill.

Tampere, Herbert Laul jänese õhkamisest eesti rahvatraditsioonis ja kirjanduses. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 59-116, kaart, noot. [Zusammenfassung: Das Lied "Häsleins Klage" in der estnischen Volkstradition und Literatur, Anhang, 5-7].

Tampere, Herbert Le bourdonisme et ses développements dans le chant populaire de l’Estonie de Sud. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 727-734, ill, kaart, noot. [Resümee: Bordunism ja selle edasiarendusi Lõuna-Eesti rahva-laulus].

Tampere, Herbert Le bourdonisme et ses développements dans le chant populaire de l’Estonie de Sud. Tartu 1938. 8 lk, ill, kaart, noot. [Resümee: Bordunism ja selle edasiarendusi Lõuna-Eesti rahva-laulus]. [Äratrükk: Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu 1938].

Tampere, Herbert Lihaeit. Vanavara vallast. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 1. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1932, 117-119, kaart. [Zusammenfassung: Die Fleischmutter, Anhang, 7].

Tampere, Herbert Manalasse varisenud mehi [: Johan Kotli; Märt Kõdar; Karl Martinson; Mihkel Ostrov]. Rahvapärimuste Selgitaja 1(8). Tartu 1940, 24-27, ill.

Tampere, Herbert Mart Saar kui rahvaviiside koguja. Etnograa-fiamuuseumi Aastaraamat 29. Tallinn 1976, 248-258, noot [Zusammenfassung: Mart Saar als Volksweisensammler. Резюме: Март Саар собиратель народных мелодий].

Tampere, Herbert Mõnda Vooremaa rahvaluulest, eriti muistendeist. Jõgeva rajoonis. [---] Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965. a. Ettekannete lühikokkuvõtted. Tallinn 1965, 61-63.

Tampere, Herbert Mõned mõtted liivi rahvalauludest. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 95-96.

Tampere, Herbert Mõned tekstoloogiaküsimused seoses "Vana Kandle" väljaandmisega. Keel ja Kirjandus 1972:6, 321-330.

Tampere, Herbert Mõningaid mõtteid eesti rahvaviisist ja selle uurimis-meetodist. Eesti Muusika Almanak 1. Tallinn: Eesti Lauljate Liit, 1934, 30-38, ill, noot.

Tampere, Herbert Mõtteid rahvaluulealasest tööst NLKP Keskkomitee juunipleenumi valgusel. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 3-7, ill.

Tampere, Herbert Rahvalaulik Liisu Orik (1873-1970). Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 77-80, ill.

Tampere, Herbert Rahvaluulet Chr. H. J. Schlegeli reisilt Eestimaale 1807. aastal. Emakeele Seltsi Aastaraamat 21.1975. Tallinn 1976, 105-124, ill, noot. [Резюме: О фольклорном материале, собранном Х. И. Ю. Шлегелем во время поездки в Эстляндию в 1807 г].

Tampere, Herbert Rahvapillid ja rahvapillimuusika. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 10-16, ill.

Tampere, Herbert Revolutsioon ja rahvalaul. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 327-337, kaart, noot. [Allikas: Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolut-sioonilauludest. Tallinn 1970].

Tampere, Herbert Revolutsioon ja rahvalaul. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 217-281, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Die Revolution und das Volkslied, 347-351. Резюме: Революция и народная песня, 323-326].

Tampere, Herbert Revolutsioonilaul rahva seas. Kultuur ja Elu 1967:11, 42-43.

Tampere, Herbert Tartu eesti rahvaviiside kogumise keskusena. Tartu rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 7.-10. juulini 1970. Ettekannete kokkuvõtted. Tallinn 1970, 231-237.

Tampere, Herbert Tekstimuutusi eesti rahvalaulude ettekandmisel. Kale-viste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 95-107, noot. [Zusammenfassung: Textänderungen beim Vortrag estnischer Volkslieder, 306-307].

Tampere, Herbert Tähelepanekuid rahvaviisidest ja rahvalaulude ettekand-misest lõunapoolses Lääne-Eestis. Kultuuri ja teaduse teilt. Tartu Ülikoolile tema 300-ndaks mälestusaastaks. Tartu: Loodus, 1932, 130-143, kaart, noot.

Tampere, Herbert Tähelepanekuid rahvaviisidest ja rahvalaulude ettekand-misest lõunapoolses Lääne-Eestis. Tartu 1932. 16 lk, kaart, noot. [Äratrükk: Kultuuri ja teaduse teilt. Tartu 1932].

Tampere, Herbert Tähelepanekuid rahvaviisidest ja rahvalaulude ettekand-misest lõunapoolses Lääne-Eestis. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 146-158, noot. [Allikas: Kultuuri ja teaduse teilt. Tartu 1932].

Tampere, Herbert Viiside publitseerimisest "Vanas kandles". Keel ja Kirjandus 1974:11, 661-667.

Tampere, Herbert Õienduseks "Vana Kandle" asjus [: E. Päss [Tampere, Herbert Kuusalu vanad rahvalaulud 1. Vana Kannel 3. -Tallinn 1938]. Eesti Kirjandus 1938:12]. Eesti Kirjandus 1939:1, 46-47.

Tampere, Herbert Über das Problem des Rhythmus im alten estnischen Volkslied. Acta Ethnologica 2.1937:1, 65-78, ill, noot.

Tampere, Herbert Üldisi juhiseid rahvapärimuste kogujaile. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 3-9, ill.

Tampere, Herbert Üldisi juhiseid rahvapärimuste kogujaile. Rahvapärimuste koguja 5. Tartu 1967, 3-8.

Tampere, Herbert; Lippus, Urve (komment) Burdonism ja selle arendusi Lõuna-Eesti rahvalaulus. Muusikalisi lehekülgi 5. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 146-155, ill, kaart, noot. [Summary: Bourdon singing and its developments in South-Estonian folk tradition. Резюме: Бурдонное многоголосие и его разновидности в народных песнях южной Эстонии]. [Allikas: H. Tampere Le bourdonisme et ses développements dans le chant populaire de l’Estonie de Sud. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu 1938.].

Tampere, Herbert; Rüütel, Ingrid Üks rahvalaul Saaremaa ülestõusust [: "Tasa vaikselt sõudvad pilved"]. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 4. Tartu 1966, 139-155, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Ein Volkslied über den Aufstand von Saare-maa, 214-215. Резюме: Народная песня о восстании на острове Сааре-маа, 204-205].

Tampere, Herbert; Rüütel, Ingrid Üks rahvalaul Saaremaa ülestõusust [: "Tasa vaikselt sõudvad pilved"]. Priiusel’ raiume rada... Artiklite kogumik eesti revolutsioonilauludest. Tallinn: Eesti Raamat, 1970, 283-301, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Ein Volkslied über den Aufstand von Saare-maa, 352. Резюме: Народная песня о восстании на острове Сааремаа, 327].

Tanning, Salme Mulgi murdetekstid / M. Must (toim); A. Univere (toim); S. Tanning (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Eesti murded 1. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. 287 lk, ill, kaart. [Zusammenfassung: Estnische Mundarten I. Texte im Mulgi-Dia-lekt. Резюме: Эстонские диалекты I. Тексты диалекта мульги]. Palmeos, P[aula] Hea algus. Keel ja Kirjandus 1962:4, 248-250.

Tarand, A[ndres] Kas Kuu mõjustab ilma. Eesti Loodus 1967:2, 85-88, ill.

Tartu Riikliku Ülikooli professori Eduard Laugaste 80. sünnipäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. mail 1989. a. kell 14 TRÜ aulas / A. Järv (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1989. 8 lk.

Tarvel, Enn Henrik ja tema aeg. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 3. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 7-32. [Zusammenfassung: Heinrich und seine Zeit, 267-269. Резюме: Генрих и его время, 250-251].

Tarvel, Enn Nõiakivi ja Nabudi mägi. Kultusekohad. Enn Tarvel Lahemaa ajalugu. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 207-215.

Tasa, T[oivo] Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi I kevadsessioon [: Konverents: 30.05.1978, Tartu]. Looming 1978:7, 1228-1229.

Tassa, A[leksander] Friedr. Rob. Faehlmanni tõestatud ja oletatavaid portreid. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 14.1938. Tartu 1939, 98-111, ill. [Zusammenfassung: Fried. Rob. Faehlmanns bewiesene und even-tuelle Porträts, 172-173].

Teaduslik konverents "Kreutzwaldi päev" [: Konverents: 26.-27.12.1960, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1961:2, 127.

Teaduslik konverents [: Konverents: 21.-22.05.1966, Tallinn; Rapla]. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 89.

Teder, Eerik Aleksander Loorits. In memoriam. Eesti keelest mustlas-keeleni. Emakeele Seltsi Aastaraamat 29.1983. Tallinn 1985, 139-140.

Teder, Eerik E. Laugaste ja noorsooliikumised. Tartu Riikliku Ülikooli professori Eduard Laugaste 80. sünnipäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. mail 1989. a. Tartu 1989, 7-8.

Teder, Eerik Osvald Kivi 60. Keel ja Kirjandus 1980:7, 447-448, ill.

Teder, Kaljula Sigtuna sõjakäigust ja Sigtuna väravatest. Horisont 1976:3, 20-24, ill.

Tedre, Ü[lo] "Kalevipojale" pühendatud teaduslik sessioon [: Konverents: 27.-30.11.1961, Tallinn; Tartu; Võru]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 11.1962:1, 112-113.

Tedre, Ü[lo] "Vana kandle" töö taasalustamiseks [: Koosolek: 14.02.1972, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1972:4, 254.

Tedre, Ü[lo] C. R. Jakobson ja rahvaluule. C. R. Jakobson ja tema ajastu. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 144-182.

Tedre, Ü[lo] Eesti rahva, tema keele, rahvaluule ja kirjanduse algupärast ning olemusest. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimestest algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 17-36, ill, kaart.

Tedre, Ü[lo] Eesti rahvalauludest K. Marxi albumis. Keel ja Kirjandus 1961:9, 517-528, ill.

Tedre, Ü[lo] Einige Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte der neueren estnischen Volkslieder. Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingae habitus 23.-28. VIII. 1965. 2. Acta ethnologica. Helsinki: Societas Fenno-Ugrica, 1968, 325-333.

Tedre, Ü[lo] Esimesest aprillist ja aprillinaljast. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 48-49.

Tedre, Ü[lo] Esinduslik antoloogia [: Kuusi, Matti (toim); Bosley, Keith (toim / tõlk); Branch, Michael (toim / tõlk) Finnish Folk Poetry: Epic. An Anthology in Finnish and English. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 329. Helsinki 1977]. Keel ja Kirjandus 1980:1, 57-58.

Tedre, Ü[lo] Folkloristi pilguga [: Annist, August Lauluema Mari. Kange-laslugu vanast orjaajast. Tallinn 1966]. Looming 1967:7, 1114-1116.

Tedre, Ü[lo] Folkloristide konverentsilt [: Konverents: 11.-12.05.1963, Tartu]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria 12.1963:3, 304-305.

Tedre, Ü[lo] Folkloristide teaduslik konverents Tartus [: Konverents: 27.-28.04.1958, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1958:7, 446-447.

Tedre, Ü[lo] Heischegang und Lieder der Heischegänger in Estland. Eight Conference on Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June 7-11, 1985. Stockholm 1985, [pagineerimata 1 lk].

Tedre, Ü[lo] Jõulupuust Eestis. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 67-68.

Tedre, Ü[lo] Kalevipoeg rahvaluules ja eeposes. (Eesti rahvaeepose "Kalevipoeg" ilmumise 100-ndaks aastapäevaks.) / E. Tulps (toim); Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing. Abiks lektorile 71. Tallinn 1961. 19 lk.

Tedre, Ü[lo] Kesktalvistest sanditamistest eesti rahvatraditsioonis. XX Kreutzwaldi päev 26.-27. detsembril 1976. a. Ettekannete teesid. Tartu 1976, 21-22.

Tedre, Ü[lo] Kirjanduslooline pisileid [: Sohberg, Martin Kolmas laulu-tooja (käsikiri)]. Keel ja Kirjandus 1967:4, 254.

Tedre, Ü[lo] Kombelooliselt konverentsilt [: Konverents: 1.-05.02.1971, Leningrad]. Keel ja Kirjandus 1971:7, 442.

Tedre, Ü[lo] Kõne all olid folkloori teooria probleemid [: Konverents: 14.-17.11.1972, Tibilisi]. Keel ja Kirjandus 1973:3, 188-190.

Tedre, Ü[lo] Küsimusi kaasaja kommetest. Eesti NSV Riiklik Etnograafia-muuseum. Küsimusleht 150. [Tartu] 1978. [2] lk.

Tedre, Ü[lo] Mea culpa! [: Ü. Tedre Mitte ainult "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1971:9]. Keel ja Kirjandus 1971:11, 681.

Tedre, Ü[lo] Milliseid faksiimileväljaandeid me vajame. Keel ja Kirjandus 1981:8, 495-496.

Tedre, Ü[lo] Mitte ainult "Vana kannel". Keel ja Kirjandus 1971:9, 552-554. [(1) Kõiva, O[ttilie] Vastuväiteid mõnedele väidetele. Keel ja Kirjandus 1971:11; (2) Tedre, Ü[lo] Mea culpa! Keel ja Kirjandus 1971:11].

Tedre, Ü[lo] Näärikombed endisajal. Nüüdisaja tavandeid. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 85-102.

Tedre, Ü[lo] Parem hilja kui mitte iialgi [: Vinkel, Aarne Eesti rahvaraamat. Ülevaade XVIII ja XIX sajandi lugemisvarast. Tallinn 1966]. Keel ja Kirjandus 1967:1, 45-47.

Tedre, Ü[lo] Rahvalaul. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimestest algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 37-63, ill, kaart.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule [: Rahvajutud. Rahvalaulud. Eesti folkloristika arenemine]. Eesti NSV ajalugu 2. XIX sajandi 50-ndaist aastaist kuni 1917. aasta märtsini. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 245-250.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule [: Rahvaluule anrid ja temaatika. Rahvaluule kogumine ja publitseerimine. Rahvaluule uurimine ja tutvustamine]. Eesti NSV ajalugu 2. XIX sajandi 50-ndaist aastaist kuni 1917. aasta märtsini. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 624-629, ill.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule [: XIX sajandi teine pool]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). 2. trükk. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjas-tus, 1957, 258-260, ill.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule [: XVIII sajand]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). 2. trükk. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 160-162.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule ja kirjandus [: XIX sajandi esimene pool]. Eesti NSV ajalugu (kõige vanemast ajast tänapäevani). 2. trükk. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, 207-209, ill.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule ja rahvaluuleteadus [: Rahvaluule kogumine, publitseerimine ja uurimine]. Eesti NSV ajalugu 3. 1917. aasta märtsist kuni 50-ndate aastate alguseni. Tallinn: Eesti Raamat, 1971, 418-422.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule kasutamise võimalusi XIX sajandi talurahva sotsiaalsete vaadete uurimisel. Eesti talurahva sotsiaalseid vaateid XIX sajandil. Tallinn 1977, 187-213. [Zusammenfassung: Verwendung der Folklore in der Erforschung der sozialen Anschauungen der Bauernschaft im 19. Jahrhundert. Резюме: О возможностях использования фольклора при изучении социальных взглядов крестьянства в XIX веке].

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule kogumine ja avaldamine. Eesti kirjanduse ajalugu 2. XIX sajandi teine pool. Tallinn: Eesti Raamat, 1966, 403-431, ill.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluule proosaliigid. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimes-test algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 64-90, ill.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluulekonverents Tartus [: Konverents: 17.-18.05.1974, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1974:8, 512.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluuleteadus. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tallinn: Valgus, 1986, 313-316.

Tedre, Ü[lo] Rahvaluuleteadus. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Tallinn 1973, 254-256.

Tedre, Ü[lo] Rahvamuusika-alane nõupidamine [: Koosolek: 9.04.1959]. Keel ja Kirjandus 1959:5, 319-320.

Tedre, Ü[lo] Riimiline rahvalaul võitluses kiriku vastu XIX sajandil. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis [1]. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956, 104-131.

Tedre, Ü[lo] Rootsi folklooriatlas [: Campbell, Åke (toim); Nyman, Åsa (toim) Atlas över svensk folkkultur II. Sägen, tro och högtidssed. Uppsala 1976]. Keel ja Kirjandus 1978:12, 755-757.

Tedre, Ü[lo] Rudolf Põldmäe 70. Keel ja Kirjandus 1978:2, 121, ill.

Tedre, Ü[lo] Stereotüüpsusest Karksi rahvalauludes. Eesti rahvaluulest = Об эстонском фольклоре. Tallinn 1964, 52-86, ill. [Резюме: О стереотипности в народных песнях Каркси].

Tedre, Ü[lo] Zur Entwicklungsgeschichte der neueren estnischen Volkslieder. Zweiter Internationaler Finnougristenkongress, Helsinki 23.-28.8.1965. Referate der Vorträge und Mitteilungen = Deuxième congrès International des Finno-Ougristes. Résumés des Exposés et des communications = Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät. Helsinki 1965, 137.

Tedre, Ü[lo] Teeneka teadusemehe juubel [: Richard Viidalepp 80]. Looming 1974:1, 171-172.

Tedre, Ü[lo] Tähelepanekuid regivärsilise rahvalaulu tüpoloogiast. Eesti rahvaluulest = Об эстонском фольклоре. Tallinn 1964, 7-34. [Резюме: К вопросу о типологии аллитерированного народного стиха].

Tedre, Ü[lo] Töö ja tulemus [: Meri, Lennart (dokumentaalfilmid): Vee-linnurahvas (1970); Linnutee tuuled (1977)]. Keel ja Kirjandus 1979:3, 175.

Tedre, Ü[lo] Uusi jooni rahvaluules. Eesti kirjanduse ajalugu 2. XIX sajandi teine pool. Tallinn: Eesti Raamat, 1966, 192-216, ill, kaart.

Tedre, Ü[lo] Über das Stereotype in den estnischen Volksliedern. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 113.

Tedre, Ü[lo]; Liiv, E[llen]; Viluoja, E[ha] Kolm rahvaluulepäeva [: Kon-verentsid: 18.11.1979, Kolga-Jaani; 23.11.1979, Pärnu-Jaagupi; 27.11.1979, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1980:2, 128.

Tedre, Ü[lo]; Tavel, L[ehte] Vaade ajakuristiku servalt [: Meri, Lennart Hõbevalge. Reisikiri tuulest ja muinasluulest. Tallinn 1976]. Keel ja Kirjandus 1976:10, 631-635.

Tedre, Ülo Akadeemik Oskar Loorits. Teaduslugu ja nüüdisaeg. 50 aastat Eesti Teaduste Akadeemiat. V vabariikliku teaduskonverentsi (2.-3. novembril 1988) materjalid. Tallinn 1989, 147-151.

Tedre, Ülo Akadeemik Paul Ariste rahvaluulekogujana. Kodumurre 7. Tallinn 1965, 88-92, ill.

Tedre, Ülo August Annist 28. I 1899-6. IV 1972. Emakeele Seltsi Aastaraamat 18. Tallinn 1972, 274-278.

Tedre, Ülo August Annist 70-aastane. Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 289-291, ill.

Tedre, Ülo Das Stereotype in den Estnischen Volksliedern. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 259-268, ill.

Tedre, Ülo Der Heischegang bei den Ostseefinnen. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 8. Disserta-tiones sectionum: Ethnologica, folkloristica et mythologica, archaeologica et anthropologica. Turku: Suomen Kielen Seura, 1981, 291-296.

Tedre, Ülo Eesti kalendripärimuste struktuur. Symposiumi 77. Helsinki 5.-11.9.1977. Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät = Ettekannete ja sõna-võttude teesid = Тезисы докладов и сообщений. Helsinki 1977, 66-67.

Tedre, Ülo Eesti pulmad. Lühiülevaade muistsetest kosja- ja pulma-kommetest. Tallinn: Eesti Raamat, 1973. 124 lk, ill, kaart. Heikinmäki, Maija-Liisa Virolaiset häät. Kotiseutu 1975:3, 95-97. ©Linnus, J[üri] Populaarne ülevaade eesti pulmadest. Keel ja Kirjandus 1975:4, 246-247.

Tedre, Ülo Eestiläiset häät. Pohjolan häät. SKS Tietolipas 85. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981, 79-108. [Allikas: Ü. Tedre Eesti pulmad. Tallinn 1973].

Tedre, Ülo ERM-i teaduskonverents [: Konverents: 14.-15.04.1992, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:10, 638-640.

Tedre, Ülo Folkloor eesti kirjanduse allikana. Kauni emakeele lätteil. Keele ja kirjanduse seminar väliseestlastele Tallinnas, 26. juuni 3. juuli 1977. Tallinn: Perioodika, 1978, 44-47.

Tedre, Ülo Folklore research in Estonia between the two Finno-Ugric congresses [: 1985-1989]. Problems of Uralistics. Contributions to the 7th International Congress of Finno-Ugrists. Debrecen, August 27 September 2, 1990. Analytical Reviews in Two Volumes 2. Moscow 1990, 183-201.

Tedre, Ülo Gustav Ränk 90. Keel ja Kirjandus 1992:2, 106-107, ill.

Tedre, Ülo Heimokansojemme sananlaskujen kokoelmia tekeillä. Karjalan Heimo 1983:9/10, 154.*

Tedre, Ülo Herbert Tampere 1909-1975. Veden viljaa. Kalevalaseuran vuosikirja 56. Porvoo; Helsinki 1976, 408-410, ill.

Tedre, Ülo Hilja Kokamägi 60. Eesti keelest mustlaskeeleni. Emakeele Seltsi Aastaraamat 29.1983. Tallinn 1985, 134-135.

Tedre, Ülo Humanitaarteadlaste foorum Stockholmis [: Konverents: 7.-10.06.1989, Stockholm]. Keel ja Kirjandus 1989:12, 753-754.

Tedre, Ülo J. Hurda sünniaastapäeva üritustest [: Konverents: 27.-29.09.1989, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1990:2, 119-122.

Tedre, Ülo Jakob Hurt 150. Keel ja Kirjandus 1989:7, 385-391.

Tedre, Ülo Jakob Hurt und Kaarle Krohn. Jakob Hurt. Vier Abhandlungen über seine folkloristische Tätigkeit. Preprint KKI 63. Tallinn 1989, 20-37.

Tedre, Ülo Kirjanduse ja rahvaluule suhetest. Mõningaid kokkuvõtteid ja uurimisülesandeid. Keel ja Kirjandus 1965:11, 650-656; 1965:12, 734-740.

Tedre, Ülo Kirjanduse ja rahvaluule suhetest. Mõningaid kokkuvõtteid ja uurimisülesandeid. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 244-253. Allikas: Keel ja Kirjandus 1965:11; 1965:12].

Tedre, Ülo Kogumik linnalugusid [: Virtanen, Leea Varastettu isoäiti. Kaupungin kansantarinoita. Helsinki 1987]. Keel ja Kirjandus 1988:11, 694-695.

Tedre, Ülo Kollokvium Rostockis [: Kollokvium: 3.-05.10.1978, Rostock]. Keel ja Kirjandus 1979:1, 61-62.

Tedre, Ülo Kombeloo uurimise järjekordsed ülesanded. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 19-20.

Tedre, Ülo Küsimusi "sanditamise" kohta. Rahvapärimuste koguja 9. Tartu 1974, 22-34, ill.

Tedre, Ülo Miks tähistame Jakob Hurda juubelit. Vikerkaar 1987:7, 55-58.

Tedre, Ülo Mina meesi... Valik rahvalaule. Loomingu Raamatukogu 1966:33. Tallinn: Perioodika, 1966. 60 lk.

Tedre, Ülo Muljeid rahvajutu-uurijate kongressilt [: Kongress: 12.-17.06.1984, Bergen]. Keel ja Kirjandus 1984:10, 638-640.

Tedre, Ülo Mumming visits among Balto-Finnic peoples. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 2. Summa dissertationum. Turku: Suomen Kielen Seura, 1980, 302.

Tedre, Ülo Mõned mõtted rahvusteaduste arengust. Vikerkaar 1992:2, 56-62, ill.

Tedre, Ülo Mõni sõna peamiselt eeposte tõlkimisest. Keel ja Kirjandus 1981:1, 9-16.

Tedre, Ülo Rahvaluule elus ja kooliprogrammis. Looming 1976:2, 331-332.

Tedre, Ülo Rahvaluule publitseerimisest Eesti NSV-s = Kansanrunouden julkaisemista Eestin SNT-ssa. Symposiumi 71. 15.-19.09.1971. Referaatit = Sümpoosion 71. Teesid. Helsinki 1971, [pagineerimata 1 lk].*

Tedre, Ülo Rahvaluule tänapäeval. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 225-237. [Zusammenfassung: Zur estnischen Volksdichtung der Gegenwart. Резюме: Современный фольклор в Эстонии].

Tedre, Ülo Rahvaluule uurimine Eesti Vabariigi päevil ja pärast sõda. Teaduslugu ja nüüdisaeg. 50 aastat Eesti Teaduste Akadeemiat. V vabariikliku teaduskonverentsi (2.-3. novembril 1988) materjalid. Tallinn 1989, 137-146.

Tedre, Ülo Rahvaluuleteaduse kujunemisest Eestis XX sajandi algul. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 7-10.

Tedre, Ülo Regivärsist üldse ja eriti Vepsas. 34. Kreutzwaldi päevad "Kirjandusmuuseum 50" teesid. 20.-21. detsember 1990. Tartu 1990, 11-12.

Tedre, Ülo Regivärsist üldse ja vepsa regivärsist eriti. Keel ja Kirjandus 1991:8, 452-458.

Tedre, Ülo Richard Viidalepp 23. I 1904-3. VI 1986. Keel ja Kirjandus 1986:9, 567-568, ill.

Tedre, Ülo Rudolf Põldmäe 60-aastane. Emakeele Seltsi Aastaraamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 286-288, ill.

Tedre, Ülo Rudolf Põldmäe rahvaluulekogujana. Kodumurre 9. Tallinn 1969, 94-98, ill.

Tedre, Ülo Stereotypiat Kadri Sarvin lauluperinnössä. Sampo ei sanoja puutu. Kalevalaseuran vuosikirja 54. Porvoo; Helsinki 1974, 391-403.

Tedre, Ülo Sünkretism rahvaluules. Keel ja Kirjandus 1983:7, 337-341.

Tedre, Ülo Zu den akademischen Ausgaben der estnischen Folklore. Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов 1. Москва: Наука, 1989, 410-412.

Tedre, Ülo Zur heutigen Tradition der Volkserzählung in Estland. The 8th Congress for the International Society for Folk Narrative Research. Bergen, June 12th 17th 1984. Papers 4. Bergen 1985, 279-285.

Tedre, Ülo Zur Volksdichtung der Gegenwart in Sowjet-Estland. Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte 23. Neue Folge 8. Berlin 1980, 103-108.

Tedre, Ülo The change in Estonian folklore in the 19th century. National Movements in the Baltic Countries during the 19th Century. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 2. [Stock-holm] 1985, 495-505.

Tedre, Ülo Uus Eestimaa kukulind ehk lõbu laulik. Noore rahva aja viitmi-seks ja õpetamiseks kokku pannud Ülo Tedre. Loomingu Raamatukogu 1972:18/19. Tallinn: Perioodika, 1972. 120 lk.

Tedre, Ülo Veera Pino 60. Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 31.1985. Tallinn 1987, 180-183, ill.

Tedre, Ülo Väinö Kaukonen. 18. III 1911-4. X 1990. Keel ja Kirjandus 1991:2, 126, ill.

Tedre, Ülo Über die Bräuche des Katharinentages in der estnischen Volkstradition. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. 4. Acta sectionis ethnographicae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981, 167-169.

Tedre, Ülo Über die Entwicklung der estnischen Folkloristik am Anfang des 20. Jh. The Baltic Countries 1900-1914. Proceedings from the 9th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stockholm, June 3-6, 1987. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 5. Stock-holm 1990, 483-493.

Tedre, Ülo Ühe folkloristi juubeli puhul [: Veera Pino 60]. Keel ja Kirjandus 1985:6, 365-366, ill.

Tedre, Ülo Ühe isepärase mehe tööst ja tegemistest [: Oskar Loorits]. Keel ja Kirjandus 1991:3, 169-174.

Tedre, Ülo Ühe konverentsi järelmõtteid [: Konverents: 2.-04.09.1986, Moskva]. Keel ja Kirjandus 1987:2, 93-100.

Tedre, Ülo Ühe laulu lugu [: Byron, George Gordon Noel lord Childe Haroldi hüvastijätt]. Keel ja Kirjandus 1990:5, 274-285, noot.

Tedre, Ülo Ühest KM-i rahvaluule osakonna vähetuntud fondist [: Albumite fond]. = Тедре Юло Об одном малоизвестном фонде отдела фольклора Литературного музея. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1982, 24-26; 56-57.

Tedre, Ülo Üks juubeliretsensioon [: Beowulf. Anglosaksi eepos / Rein Sepp (tõlk). Tallinn 1990]. Keel ja Kirjandus 1991:4, 244-245.

Tedre, Ülo Ümberistumine ehk mõtteid meie rahvaluuleteaduse tulevikust. ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1990:7, 385-388.

Tedre, Ülo; Hiiemäe, Mall Estnische Volksbräuche / Ülo Tedre (koost). Tallinn: Perioodika, 1991. 128 lk, ill.

Tedre, Ülo; Hiiemäe, Mall Estonian Customs and Traditions / Ülo Tedre (koost). [2. edition]. Tallinn: Perioodika, 1991. 80 lk, ill.[Varasem trükk: 1:1985].

Tedre, Ülo; Hiiemäe, Mall Vanadest eesti rahvakommetest / Ülo Tedre (koost). 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Perioodika, 1991. 112 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1985].

Tedre, Ülo; Hiiemäe, Mall; Leitsalu, Inna From Ancient Estonian Customs to Modern Rites / Ülo Tedre (koost). Tallinn: Perioodika, 1985. 112 lk, ill.

Tedre, Ülo; Hiiemäe, Mall; Leitsalu, Inna Vanadest eesti rahvakommetest kaasaegsete tavanditeni / Ülo Tedre (koost). Tallinn: Perioodika, 1985. 112 lk, ill. Soova, Liivi Rahvakommetest tavanditeni. Kultuur ja Elu 1986:3, 25, ill.

Tedre, Ülo; Koemets, A[ino]; Laugaste, E[duard]; Mirov, R[uth]; Mägi, U[do]; Peegel, J[uhan]; Pino, V[eera] Eesti rahvalaulud. Antoloogia 4 [: (1) Üldiseloomustavat rahvalaulust ja selle kogumisest; (2) Tüübi-kommentaar; (3) Vähetuntud ja haruldaste sõnade seletus; (4) Registrid] / Ülo Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1974. 468 lk. Kuusi, Matti Viron, Inkerin ja Karjalan kansanrunovalikoimia. Virittäjä 81.1977:2, 214-218. ©Kõiva, O[ttilie] Regivärsiliste rahvalaulude teaduslik antoloogia. Keel ja Kirjandus 1975:8, 503-508. [Järelmärkuseks, 508]. 
 Luht, Aime Viron kansan vanhat runot. Virittäjä 74.1970:4, 505-506.

Tedre, Ülo; Koemets, A[ino]; Mirov, R[uth]; Pino, V[eera] Eesti rahvalaulud. Antoloogia 1:1 [: (1) Lüroeepilised laulud; (2) Laulud laulust ja laulikust; (3) Laulud loodusest ja loomadest]; 1:2 [: (4) Laulud pühadest ja lõbustustest] / Ülo Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1969. 284; 285-516 lk. Kraut, Einar Rahvalaulude antoloogiat lugedes. Looming 1970:1, 148-149. ©Kubjas, E[duard] Rahvalaulude suurraamatu ilmumise puhul. Keel ja Kirjandus 1970:2, 118-121. ©Kuusi, Matti Viron, Inkerin ja Karjalan kansanrunovalikoimia. Virittäjä 81.1977:2, 214-218. ©Kõiva, O[ttilie] Regivärsiliste rahvalaulude teaduslik antoloogia. Keel ja Kirjandus 1975:8, 503-508. [Järelmärkuseks, 508]. ©Luht, Aime Viron kansan vanhat runot. Virittäjä 74.1970:4, 505-506. ©Rummo, P[aul]-E[erik] Mulje meie rahvalaulu vaimust. Keel ja Kirjandus 1970:2, 122-123.

Tedre, Ülo; Mirov, R[uth]; Mägi, U[do] Eesti rahvalaulud. Antoloogia 3:1 [: (9) Laulud kodust ja lapsepõlvest; (10) Laulud noortest ja nende omavahe-listest suhetest]; 3:2 [: (11) Pulmalaulud]; 3:3 [: (12) Laulud abielust; (13) Lastelaulud; (14) Loitsud] / Ülo Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1971-1972, 428; 429-820; 821-1100 lk. Kuusi, Matti Viron, Inkerin ja Karjalan kansanrunovalikoimia. Virittäjä 81.1977:2, 214-218. ©Kõiva, O[ttilie] Regivärsiliste rahvalaulude teaduslik antoloogia. Keel ja Kirjandus 1975:8, 503-508. [Järelmärkuseks, 508]. ©Luht, Aime Viron kansan vanhat runot. Virittäjä 74.1970:4, 505-506.

Tedre, Ülo; Pino, V[eera] Eesti rahvalaulud. Antoloogia 2:1 [: (5) Laulud tööst ja töötegijast; (6) Laulud elu hoolest ja murest]; 2:2 [: (7) Laulud ühiskondlikest vastuoludest; (8) Laulud sõjast ja nekrutist] / Ülo Tedre (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1970. 352; 353-760 lk. Kuusi, Matti Viron, Inkerin ja Karjalan kansanrunovalikoimia. Virittäjä 81.1977:2, 214-218. ©Kõiva, O[ttilie] Regivärsiliste rahvalaulude teaduslik antoloogia. Keel ja Kirjandus 1975:8, 503-508. [Järelmärkuseks, 508]. ©Luht, Aime Viron kansan vanhat runot. Virittäjä 74.1970:4, 505-506.

Tedre, Ülo; Saukas, Rein Veel kaks keelt "Vanast kandlest" [: "Lemme-leht"; "Jeesuse sõit"]. Keel ja Kirjandus 1987:6, 355-360.

Tedre, Ülo; Tormis, Veljo Regilaulik. Tallinn: Eesti Raamat, 1975. 124 lk, noot.

Tedre, Ülo; Veidemann, Rein Keele ja Kirjanduse Instituudist ning maailmatasemest. Keel ja Kirjandus 1988:11, 683-684.

Teedumäe, Lille Rahvakalendri tavandid koolieelses muusikakasvatuses. [Tartu 1991]. 50 lk.

Teine rahvusvaheline fennougristide kongress [: Kongress: 23.-28.08.1965, Helsinki]. Looming 1965:10, 1596.

Tender, Tõnu Tervise andja, kes ei ole loodud keerulistele küsimustele vastajaks [: Laine Roht]. Kultuur ja Elu 1992:5, 36-42, ill. [Summary: The healer, who was not born to answer difficult questions, 79].

Tennmann, E[duard] Maailma usundid. Peajooni võrdlevast usundi-teadusest. [2. trükk]. Tallinn 1991. 79 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1935].

Tennmann, E[duard] Präanimistilised motiivid Kalevipojas. Usuteadus-line Ajakiri 1928:1, 40-48; 1928:2, 73-77.

Tennmann, E[duard] Präanimistilised motiivid Kalevipojas. Usuteadus-line Ajakiri 1928:1, 40-48; 1928:2, 73-77.

Tennmann, Ed[uard] Maailma usundid. Peajooni võrdlevast usundi-teadusest. Elav Teadus 45. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935. 108 lk, ill. Salumaa, E[lmar] [Idem]. Eesti Kirjandus 1936:4, 196-197.

Terras, Victor Eine Analogie zu Iktus und Akzent im lateinischen Sprechvers. Estonian Poetry and Language. Studies in Honor of Ants Oras. Stockholm: Vaba Eesti, 1965, 84-90, ill.

Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le tema saja-aastaseks juubelipäevaks Eesti Kirjanduse Seltsilt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931. 263 lk, ill.

The status of folklore research in Estonia. Two interviews with Ülo Tedre [: by Lauri Honko]. NIF Newsletter 16.1988:3/4, 12-18, ill.

Theodor Saare sõnavõtt korrespondentide nõupidamisel Pärnus 7. VII 1963. Rahvapärimuste koguja 4. Tartu 1965, 86-88.

Thor Helle, Anton Der Esthen Eintheilung des Tages und der Nacht [Eestlaste ööpäeva jaotus]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 82-83.[Allikas: A. Thor Helle Kurtzgefaßte Anweisung zur Ehstnischen Sprache. Halle 1732].

Tiberg, Nils En sägen från Gammalsvenskby i historisk belysning. Folkminnen och Folktankar 19.1932, 1-36.*

Tiberg, Nils En sägen från Gammalsvenskby i historisk belysning. Folkloristiska Studier och Samlingar utgivna av Redaktionen för Folkminnen och Folktankar 5. Göteborg 1932. 36 lk.* [Äratrükk: Folkminnen och Folktankar 19.1932]. Ariste, Paul [Idem]. Eesti Kirjandus 1932:12, 622-623.

Tiik, Leo Friedrich Robert Faehlmanni päritolust. Keel ja Kirjandus 1972:5, 285-289, ill.

Tiik, Leo Hiiumaa Leiger. Keel ja Kirjandus 1982:11, 586-588.

Tiits, Avo Kas Õuduse meri, Seisev Tuli või...? [: Baikali järv]. Horisont 1984:4, 8-9, ill.

Tiivel, Henn Maatantsijaid vaadates [: Vabariiklik rahvatantsurühmade üle-vaatus]. Kultuur ja Elu 1974:11, 17-21, ill.

Tiks, Heli Regivärsiline rahvalaul Märjamaa traditsioonis. Regivärss. Töid eesti filoloogia alalt 6. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 501. Тарту 1979, 57-89, kaart. [Резюме: Народная аллитерационная песня в традиции Мярьямааского прихода].

Tobias, Rudolf Jälle rahvaviiside korjajad tulemas. Teater. Muusika. Kino 1987:8, 23. [Summary: The treasury of thought. Rudolf Tobias, 94. Резюме: Сокровищница мысли Рудольф Тобиас, 92]. [Allikas: Kolmas aruanne rahvaviiside korjamisest, 10. IV 1906 kuni 26. III 1907].

Tobias, Rudolf Kuhu saavad viimati meie rahvaviisid? E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 30-31. [Allikas: Eesti rahvaviiside korjamine. Neljas aruanne, 27. märtsist 1907 kuni 26. märtsini 1908].

Tohver, L[iis] F. R. Faehlmanni ja F. R. Kreutzwaldi elust ja loomingust. Keel ja Kirjandus. Emakeele õpperaamatud keskkoolidele ja gümnaasiumidele 13. Tartu: Loodus, 1934. 79 lk, ill.

Tohver-Raud, L[iis] Friedrich Reinhold Kreutzwald [: Meie rahvuskultuurilise ärkamise isa]. Eesti rahvuslikud suurmehed. Elulooline kirjastik noorsoole 5:26. Tallinn: Kooli-Kooperatiiv, 1940, 41-80, ill.

Tohver-Raud, L[iis] Friedrich Reinhold Kreutzwald. Meie rahvuskultuurilise ärkamise isa. Eesti rahvuslikud suurmehed. Elulooline kirjastik noorsoole 5:26. Tallinn: Kooli-Kooperatiiv, 1940. 40 lk.

Toi, Roman General direction of melodic movement in Estonian folksong. Sixth Conference on Baltic Studies. University of Toronto, May 10-14, 1978. (Abstracts). [Toronto 1978], 36-37.

Toi, Roman Swing-songs in Estonian folk songs. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 269-276, noot.

Toi, Roman Ühest Kuusalu kiigelaulust eesti runoviisi taustal. Mana 49.1981, 61-65, noot.

Toitudest perekondlikel tähtpäevadel 1. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum. Küsimusleht 66. Tartu 1959. [7] lk.

Toitudest perekondlikel tähtpäevadel 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum. Küsimusleht 67. Tartu 1959. [4] lk.

Toivonen, Y[rjö] H[enrik] Ein Beitrag zur Geschichte der geistigen Kultur der finnisch-ugrischen Völker. Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused 30:2. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1938, 735-743. [Resümee: Lisandeid soome-ugri rahvaste vaimsele kultuuriloole].

Tooma, Peeter Persona grata. Mikk Sarv. Teater. Muusika. Kino 1991:9, 92-93, ill.

Toomessalu, Aadu Keelejuhid õed Kivid [: Mari, Julie ja Anna Kivi]. Kodumurre 13. Tallinn 1976, 35-39, ill.

Toomessalu, Aadu Tuulik, kadakas ja leib. III valimik korrespondentide murdetekste [: Saaremaa] / H. Ahven (koost); M. Must (toim) et al; Eesti NSV TA Emakeele Selts. Tallinn: Valgus, 1969. 264 lk, ill. Neetar, H[elmi] Tuulik, kadakas, leib ja töö. Keel ja Kirjandus 1969:9, 569-570. ©Sivula, Jaakko Viron murrenäytteitä. Virittäjä 74.1970:4, 476-479.

Toomet, Hardu Kus peeti Eesti Kirjameeste Seltsi esimene koosolek? Keel ja Kirjandus 1986:5, 298-299.

Toomet, Lauris Kas läänemeresoome ryytlieepos? [: Annist, August Udres-Kudres, Päeva poeg. Rahvalegende ja mälestusi vanast orjaajast. Tallinn 1990]. Vikerkaar 1991:5, 90-92.

Toomet, Tiia Kiisul ikka kriimud silmad [: Järv, Ants Meie kiisul kriimud silmad. Vana-vana-vanaemade-isade lastelaule. Tallinn 1985]. Looming 1987:1, 133-135.

Toomi, Ullo Eesti rahvatantsud / Eesti NSV Rahvaloomingu Keskmaja. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 575 lk, ill.

Toomi, Ullo Hoogsate sammudega [: Neljas vabariiklik rahvakunstiõhtu]. Kultuur ja Elu 1960:8, 33-34, ill.

Toomi, Ullo Kaerajaanist tantsupeoni / Heino Kermik (koost). Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 296 lk, ill. Torop, Kristjan Ullo Toomist Heino Kermikuni. Kultuur ja Elu 1983:7, 33, ill.

Toomi, Ullo Teistest ja endast [: Memuaarid]. Kultuur ja Elu 1972:9, 37-41, ill.

Toomi, Ullo Valimik eesti rahvatantse / Eesti NSV Rahvaloomingu Kesk-maja. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst, 1947. 128 lk, ill, noot.

Toomik, Siiri Kreutzwaldi viimased eluaastad Tartus = Тоомик Сийри Последние годы жизни Крейцвальда в Тарту. XXVI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXVI конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1982, 17-19; 47-49.

Tooming, Peeter Šamaani otsinguil [: Ekspeditsioon: 1978, Krasnojarski krai (evengid, ketid, sölkupid)]. Kultuur ja Elu 1978:6, 45-47, ill.

Toomla, J[aan] "Kreutzwaldi päev" Tartus [: Konverents: 26.-27.12.1961, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1962:3, 192.

Toomsalu, Ruudi Killamängud? Keel ja Kirjandus 1977:5, 299-300.

Toomse, M[ihkel] Du dialecte de Vaivara de l’est = Ida-Vaivara murdest. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 34. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1938. 66 lk, ill. [Äratrükk: Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:1]. Kettunen, Lauri Kaksi eestiläistä murrenäytekokoelmaa. Virittäjä 43.1939:2, 272-274.

Toomse, M[ihkel] Du dialecte de Vaivara de l’est. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:1. Tartu 1938, 85-146, ill.

Toomtalu, Heino Riiasöödi tamm [: Harju rajoon, Viimsi]. Eesti Loodus 1988:11, 716, ill.

Toomus, Fr[iido] Friedrich Robert Faehlmann [: Eesti mütoloogia looja]. Eesti rahvuslikud suurmehed. Elulooline kirjastik noorsoole 5:27. Tallinn: Kooli-Kooperatiiv, 1940, 81-106, ill.

Tootsen, Ülo Pillipuu [: Raidsalude perekapell]. Kultuur ja Elu 1974:6, 16-18, ill.

Tori tondilood / A. Pulst (kogunud). Kultuur ja Elu 1977:12, 52-55, ill.

Tormis, Veljo Kalevala the Estonian perspective. Finnish Music Quarterly 1.1985:1/2, 20-23, ill.

Tormis, Veljo Kalevala Virolainen perspektiivi. Sulasol 1985:3, 14-15, ill, noot.*

Tormis, Veljo Veljo Tormise teoste nimestik (alates õpinguajast) / Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinn 1990. 43 lk. [V. Jürissoni koostatud perso-naalnimestiku "Veljo Tormis" lisa].

Toronto Eesti Rahvatantsijate Rühm "Kungla" 1949~1979 / Linda Valter (toim) et al; Toronto Estonian Folk Dance Group "Kungla". Toronto: Josten’s / National School, 1979. 144 lk, ill.

Torop, K[ristjan] Õhtu Kihnu laulu ja tantsuga [: Rahvamuusikaõhtu: 1974, Tallinn]. Kultuur ja Elu 1974:7, 42, ill.

Torop, Kristjan "Hüpake ja karake, küll te põrgus põlete". Kultuur ja Elu 1970:7, 14-16, ill.

Torop, Kristjan "Leigarid" Rootsis, rahvusvahelisel folkloorifestivalil [: Festival: 1984, Stockholm]. Kultuur ja Elu 1984:11, 35-38, ill.

Torop, Kristjan Eesti rahvatantsu oskussõnastik / Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn 1990. 103 lk, ill. [Varasem trükk: 1:1966].

Torop, Kristjan Eesti rahvatantsu oskussõnastik. (Metoodiline materjal) / Eesti NSV Rahvaloomingu Maja. Tallinn 1966. 130 lk, ill.

Torop, Kristjan Endisaegse Virumaa tantsuvõimalused ja tantsud. Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 132-147, ill, noot. [Summary: The dancing and dances of Viru’s past, 266. Резюме: Где и когда танцевали в прошлом в Вирумаа, 278].

Torop, Kristjan Kas on mõtet. Kultuur ja Elu 1983:2, 8-10, ill.

Torop, Kristjan Küsimusi tantsimisest ja tantsudest. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 17-28, ill.

Torop, Kristjan Professionaalne taidlustants? [: H. Kermik Peojuttu argitaustal. Kultuur ja Elu 1981:9]. Kultuur ja Elu 1982:4, 14-15.

Torop, Kristjan Tantsukiri Moldaaviast [: Festival: 1970, Moldaavia]. Kultuur ja Elu 1970:10, 10-11, ill.

Torop, Kristjan Valimik XX sajandi I poole populaarseid seltskonnatantse. Etnograafia. Meie Repertuaar 1988:3. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 3-32, noot.

Torop, Kristjan Viron Folkloren Seura. Pelimanni 1990:2, 23, ill.

Torop, Kristjan Viron vakka. 105 virolaista kansantanssia. Tampere: Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, 1991. 119 lk, ill, kaart.

Torop, Kristjan Ühte lähvad meie hääled... [: Vabariiklik Tantsujuhtide Rah-vatantsurühm]. Kultuur ja Elu 1969:12, 23-24, ill.

Torop, Kristjan; Sang, Katrin; Tõnurist, Igor; Lääts, Heli; Hirsik, Veera Tagasivaateid suvisele "Viru särule" [: Festival: 5.-06.07.1986, Lahe-maa]. Kultuur ja Elu 1986:11, 20-23, ill.

Torro, Uno-Tarmi Kus sündis müüt päikesepoja hukkumisest? Horisont 1976:10, 14-16, ill.

Towards a Monographical Analysis of Some Folk-Song Arrangements / M. Remmel (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Department of Social Sciences. Preprint KKI 6. Tallinn 1976. 53 lk..

Traat, August Fr. R. Kreutzwald J. Hurda juhendajana Liivimaa 1860. aasta talurahvaseaduse tõlkimisel. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 14-16.

Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits / A. Allpere (toim); Estonian Academy of Sciences, Institute of the Language and Literature; Estonian Academy of Sciences, Literary Museum. Tartu 1990. 180 lk.

Trasberg, K[armen] Tööharjumuste kasvatamine lastes minevikus. Eesti Rahva Muuseum. Küsimusleht 181. [Tartu] 1989. [4] lk.

Treial, Helene Jooni Eesti Kirjanduse Seltsi arhiivi korraldustööst. Eesti Kirjandus 1927:10, 555-561.

Treu, Ed[uard] Valimik seltskondlikke mänge. Tartu: Eesti Noorsoo Karskusliit, 1930. 47 lk.

Treu, Eduard Välismõjudest Eesti pääsukeselauludes. Eesti Kirjandus 1931:10, 506-519, kaart.

Treumann, H[ans] Lisandusi "Eesti rahva ennemuistsete juttude" publit-seerimisloole. Keel ja Kirjandus 1960:2, 93-102, ill.

Treumann, Hans Lisandusi "Eesti rahva ennemuistsete juttude" publit-seerimisloole. Hans Treumann Vanemast raamatukultuuriloost. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 122-128, ill. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1960:2].

Treumann, Hans Muinasjutu "Lopi ja Lapi" puulõikest. Hans Treumann Vanemast raamatukultuuriloost. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 129-131, ill. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1964:6].

Treumann, Hans Muinasjutu "Lopi ja Lapi" puulõikest. Keel ja Kirjandus 1964:6, 352-355, ill.

Treumann, Saima Nuttev kask [: Paide rajoon, Türi]. Eesti Loodus 1961:2, 118, ill.

Treumuth, N[igolas] Maakuningas ja mängutoad. Eesti Kirjandus 1932:1, 17-19.

Trojan, Mieczys|aw Kalevipoeg estoski epos ludowy. Lud 68. Wroc|aw; Pozna 1984, 139-164. [Summary: Kalevipoeg. An Estonian folk epos].

Trull, Kersti C. Kreegi sidemed Peeter Süda Mälestuse Jäädvustamise Ühingu ja Muusikamuuseumiga. Cyrillus Kreek 100. Juubeliürituste koond-kava [: Konverentsi teesid]. Tallinn 1989, 21.

TRÜ filoloogide diplomitöid [1978] [: Rahvaluule: Mati Lillipuu, Sirle Pent, Ireen Toomla]. Keel ja Kirjandus 1978:9, 571-572.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1976 [: Rahvaluule: Üllar Ende, Anne Tael, Tiina Treiman]. Keel ja Kirjandus 1976:9, 574-575.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1977 [: Rahvaluule: Küllike Kask, Anu Zirk, Heli Tiks, Linda Uustalu]. Keel ja Kirjandus 1977:9, 572-573.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1979 [: Rahvaluule: Arnold Joosep, Mare Kõiva, Taimi Turu, Mare Veevo]. Keel ja Kirjandus 1979:9, 568-571.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1980 [: Rahvaluule: Maarika Klooren, Ulve Mägi, Sirje Pütsep, Tiiu Tammo, Heidi Vihma]. Keel ja Kirjandus 1980:9, 574-576.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1981 [: Rahvaluule: Anne Halling, Maie Jaska, Tiina Maiberg, Heli Raave, Helgi Vassilko, Riina Volter]. Keel ja Kirjandus 1981:9, 573-574.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1982 [: Rahvaluule: Ene Ilves, Tiiu Kadajas]. Keel ja Kirjandus 1982:9, 502-503.

TRÜ filoloogide diplomitöid 1983 [: Rahvaluule: Anu Allikvee, Ebe Honga, Triinu Jõgi, Aili Künstler, Tiiu Roll]. Keel ja Kirjandus 1983:10, 590-591.

Tuglas, Fr[iedebert] Lisandeid "Maimu" tekkeloo juurde [: O. Ojasson August Kitzbergi "Maimu" tekkelugu. Eesti Kirjandus 1935:7]. Eesti Kirjandus 1935:7, 317-318.

Tuglas, Fr[iedebert] Märkmeid Kaera-Jaani kohta [: Jaan Matson]. Eesti Kirjandus 1939:8, 357-360.

Tuglas, Fr[iedebert] Uus soome kirjanduslugu [: Tarkiainen, V. Suoma-laisen kirjallisuuden historia. Helsinki 1934]. Looming 1934:5, 598-603.

Tuglas, Fr[iedebert] Üleskutse [: Eesti Kirjanduse Seltsi ajalugu]. Eesti Kirjandus 1929:12, 510-511.

Tuglas, Friedebert "Kalevipoeg" . Mõtted teose parandamise puhul. Friedebert Tuglas Kriitika 1. Tartu: Noor-Eesti, 1919, 91-121.

Tuglas, Friedebert "Kalevipoeg" . Mõtteid teose parandamise puhul. Friedebert Tuglas Kriitika 1. 2., täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1935, 81-107

Tuglas, Friedebert Eesti Kirjameeste Selts [: Tegevusolud, tegelased, tegevus]. Teosed 5. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958. 456 lk. [Varasem trükk: 1:1932].  Põldmäe, R[udolf] Peatükk rahvusliku liikumise ajaloost. Keel ja Kirjandus 1959:1, 57-61.©Siilivask, K[arl] [Idem]. Looming 1959:1, 148-151.

Tuglas, Friedebert Eesti Kirjameeste Selts. Tegevusolud, tegelased, tegevus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932. 335 lk. Kruus, H[ans] [Idem]. Ajalooline Ajakiri 1933:1, 55-59.©Linde, Bernhard [Idem]. Eesti Kirjandus 1933:3, 151-153.©Urgart, O[skar] [Idem]. Looming 1932:9, 1073-1075.

Tuglas, Friedebert Eesti Kirjameeste Seltsi asutamine. Looming 1931:10, 1032-1046.

Tuglas, Friedebert Kirjanduslik stiil. Lehekülgi eesti salmi ja proosa aja-loost. Friedebert Tuglas Kriitika 1. 2., täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1935, 13-80. [Allikas: Noor-Eesti IV album. Tartu 1912].

Tuglas, Friedebert Kirjanduslik stiil. Lehekülgi eesti salmi ja proosa aja-loost. Friedebert Tuglas Valik kriitilisi töid. Teosed 7. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959, 109-169. [Allikas: (1) Noor-Eesti IV album. Tartu 1912; (2) F. Tuglas Kriitika 1. Tartu 1919; (3) F. Tuglas Kriitika 1. Tartu 1935].

Tuglas, Friedebert Kirjanduslik stiil. Lehekülgi eesti salmi ja proosa aja-loost. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 32-40. [Allikas: (1) Noor-Eesti IV album. Tartu 1912; (2) F. Tuglas Kriitika 1. Tartu 1919; (3) F. Tuglas Kriitika 1. Tartu 1935; (4) F. Tuglas Valik kriitilisi töid. Teosed 7. Tallinn 1959].

Tuglas, Friedebert Kirjanduslik stiil. Mõned leheküljed Eesti salmi ja proosa ajaloost. Friedebert Tuglas Kriitika 1. Tartu: Noor-Eesti, 1919, 15-89. [Allikas: Noor-Eesti IV album. Tartu 1912].

Tuglas, Friedebert Kirjandusloolisi pisivesteid I [: Muuhulgas: (1) Fr. R. Kreutzwald ja "Kalevipoeg"; (2) J. Hurt]. Keel ja Kirjandus 1961:2, 71-74.

Tuglas, Friedebert Lisandeid Eesti Kirjameeste Seltsi ajaloole. Eesti Kirjandus 1933:10, 465-479, ill; 1933:11, 528-548.

Tuglas, Friedebert Lisandeid Eesti Kirjameeste Seltsi ajaloole. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1933. 40 lk, ill. [Äratrükk: Eesti Kirjandus 1933:10; 1933:11].

Tuglas, Friedebert Põrgu väravas. Friedebert Tuglas Kriitika 1. 2., täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1935, 142-184.

Tuglas, Friedebert Põrgu väravas. Friedebert Tuglas Kriitika 1. Tartu: Noor-Eesti, 1919, 165-213.

Tuglas, Friedebert Rahvaluule. Friedebert Tuglas Lühike eesti kirjan-duslugu. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1934, 9-17, ill.

Tuglas, Friedebert Rahvaluule. Friedebert Tuglas Lühike eesti kirjanduslugu. 2., täiendatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1936, 9-17, ill.

Tuglas, Friedebert Tervitus lahe tagant. Soome Kirjanduse Seltsile tema saja aasta juubelipäevaks. Friedebert Tuglas Kriitika 1. 2., täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1935, 221-230.

Tuglas, Friedebert Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le ta saja-aastase juubeli puhul. Eesti Kirjandus 1931:3, 129-136, ill.

Tuglas, Friedebert Unustatud laekast [: (1) F. R. Faehlmann ja F. R. Kreutzwald; (2) C. R. Jakobson; K. A. Hermann ja A. Grenzstein]. Keel ja Kirjandus 1964:1, 13-18.

Tuisk, Ofelia Heino Elleri aosoolo konstruktsioon ja runoviisid. Muusikalisi lehekülgi 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1979, 74-87, noot.

Turkin, A[dolf] Esimene köide "Komi kirjanduse ajalugu" [: История коми литературы I. Фольклор. Сыктывкар 1979]. Keel ja Kirjandus 1980:4, 252.

Turkin, Adolf Komi folkloori kogumik Ungaris [: Rédei, Károly Zyrian folklore texts. Bibliotheca Uralica 3. Budapest 1978]. Keel ja Kirjandus 1979:11, 695-696.

Turkin, Adolf Komi rahvaeepos [: Коми народный эпос. Москва 1987]. Keel ja Kirjandus 1989:11, 700-701.

Turkin, Adolf Uurimus komi rahvaeepikast [: Микушев А. К. Эпические формы коми фольклора. Ленинград 1973]. Keel ja Kirjandus 1975:12, 747-749.

Tustit, Aleksander Pireti kivi [: Saaremaa]. Eesti Loodus 1975:3, 164, ill.

Tuudur Vettik Cyrillus Kreegist. Teater. Muusika. Kino 1989:11, 49-52.

Tuvi, Edna Jõhvi üherealiste regiviiside tüpoloogia. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 19-20.

Tuvi, Edna Rahvapillide nimetused regilauludes. Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste XI konverents 23. mail. Teesid. Tallinn 1984, 20-21.

Tvauri, Andres Eesti kultuslike muististe uurimise olukorrast. Noorajaloolaste konverents (18. märts, 1987). Teesid. Tallinn 1987, 7-8.

Tvauri, Andres Surnutekultus eesti rahvausundis ja kujutlused hauatagusest elust. Eesti NSV Õpilaste Teadusliku Ühingu VI teaduskonverentsi teesid. (Tallinn, 19.-20. aprill 1986. a.). Tallinn 1986, 53-54.

Tõevere, Helme Fraseoloogilistest germanismidest Georg Mülleri jutlustes. Keel ja Kirjandus 1968:8, 473-479.

Tõllas[s]epp, A[ugust] Vanasõnad ilmadest. Tallinn: Rahvaülikool, [1920]. 112 lk.

Tõllassepp, A[ugust] Ilmade ennustamine kohalike tunnuste järgi. A[ugust] Tõllassepp Meteoroloogia kõigile. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960, 209-217.

Tõnisson, E[vald] Usund [: 13. sajandi alguseni]. Eesti talurahva ajalugu 1. Tallinn: Olion, 1992, 114-116.

Tõnisson, E[vald] Usund. L[embit] Jaanits; S[ilvia] Laul; V[ello] Lõugas; E[vald] Tõnisson Eesti esiajalugu. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, 414-416.

Tõnisson, Evald Linnuse maalinn ja selle ümbrus [: Karuse]. Horisont 1974:4, 24-25, ill.

Tõnisson, Evald Mida teame muistsetest pelgupaikadest. Eesti Loodus 1972:3, 168-172, ill, kaart. [Summary: What we know about ancient places of refuge, [4]. Резюме: Что нам известно о древних убежищах, [2]].

Tõnisson, Evald Äntu Punamägi [: Virumaa]. Horisont 1974:5, 24-26, ill.

Tõnnus, Richard Ammendamatu Gustav Vilbaste. Kultuur ja Elu 1985:12, 24-27, ill.

Tõnnus, Richard Meie tantsupidude eellugudest [: Üle-Eestimaalised oma-kultuuripidustused: 19.-20.06.1926, Tallinn]. Kultuur ja Elu 1985:6, 29-32, ill.

Tõnnus, Richard Olulisi ja huvitavaid tähiseid Anna Raudkatsi eluteel. Meie Repertuaar 1986:3. Pühendatud Eesti NSV teenelise kunstitegelase Anna Raudkatsi 100. sünniaastapäevale. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 4-5.

Tõnurist, I[gor] Kannel Vepsamaast Setumaani. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 149-182, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Kantele bei den Wepsen und Setukesen. Резюме: Кантеле от земли вепсов до земли сету].

Tõnurist, I[gor] Koosmängust eesti rahvapillimuusikas. Eesti talurahva majanduse ja olme arengujooni 19. ja 20. sajandil = Очерки о развитии хозяйства и быта эстонских крестьян в 19 и 20 веке. Tallinn 1979, 69-89, ill. [Zusammenfassung: Über das Ensemblespiel in der estnischen instrumentalen Volksmusik. Резюме: О совместной игре в эстонской народной инструментальной музыке].

Tõnurist, Igor Eesti ja Pihkvamaa etnomuusikalised suhted. (Rahvapillid). Lähedalt ja kaugelt. Emakeele Seltsi Aastaraamat 31.1985. Tallinn 1987, 98-107, ill.

Tõnurist, Igor Eesti külamuusikud sajandivahetusel. Eesti külaelu arengu-jooni. Tallinn 1985, 87-109, ill. [Zusammenfassung: Die estnischen Dorfmusiker um die Jahr-hundertwende. Резюме: Эстонские сельские музыканты на рубеже двух столетий].

Tõnurist, Igor Eestin ja Pihkovanmaan musiikilliset suhteet kansansoitinten avulla tarkasteltuina. Setumaalta Harjumaalle. A. O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampereen yliopisto. Kansanperinteen laitos, Julkaisuja 16. Tampere 1992, 165-176, ill, kaart. [Allikas: Eesti ja Pihkvamaa etnomuusikalised suhted. (Rahvapillid). -Emakeele Seltsi Aastaraamat 31.1985].

Tõnurist, Igor Harjumaa rahvapillid. Harju kärajad. 2.-3. juulil Sauel. Tallinn: Eesti Raamat, 1988, 46-57, noot.

Tõnurist, Igor Hüüa, pilli, laula, pilli! Emakeele lätteil 3. Kogumik VEKSA kolmanda kultuuriseminari materjale. Tallinn: Perioodika, 1982, 18-28.

Tõnurist, Igor Laulis suukene, ilutses südamekene [: Rahvalaulurühmade seminarkokkutulek Tõstamaal]. Kultuur ja Elu 1976:9, 17.

Tõnurist, Igor Mida teati Peterburis eesti kandlest. Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 40-49, ill, noot. [Summary: What was known about Estonian Kannel in Petersburg at the turn of the century. Резюме: Что знали об эстонском каннеле в Петербурге в начале нынешнего столетия].

Tõnurist, Igor Pillimäng pole naiste näputöö. Kultuur ja Elu 1977:8, 48-50, ill.

Tõnurist, Igor Rahvariided minule. Kultuur ja Elu 1988:8, 32-33, ill.

Tõnurist, Igor Regilaulud ja kandled matkapaunas [: Festivalid: 1977, Bakuu; 1977, Kiriš]. Kultuur ja Elu 1977:12, 22-25, ill.

Tõnurist, Igor Regivärss ja Brahms ühes pajas ehk rahvamuusikat maa-taidlejate ülevaatusel. Kultuur ja Elu 1974:10, 18-23, ill.

Tõnurist, Igor Setu ja mordva ühistants [: Konverents: 22.-25.10.1976, Tallinn; Tartu]. Kultuur ja Elu 1977:1, 41-42.

Tõnurist, Igor Sõbrad laulsid oma laule [: Rahvalaulukontsert: 1978, Tal-linn]. Kultuur ja Elu 1979:4, 18-19.

Tõnurist, Igor The Estonian bagpipe. The Bagpipes in Europe 1. The Brussels Museum of Musical Instruments. Bulletin 6:1/2. Brussels: Frits Knuf, 1976, 47-54, ill, noot.

Tõnurist, Igor The pastoral musical instruments of the Finno-Ugric peoples. Finno-Ugric Studies in Archaeology, Anthropology and Ethnography. Estonian Papers Presented at the Sixth International Finno-Ugric Congress (Syktyvkar, 24-30 July, 1985). Tallinn 1990, 78-90, ill.

Tõnurist, Igor Toilas torisesid torupillid [: Rahvamuusikapäev: 25.06.1978, Toila-Oru]. Kultuur ja Elu 1978:11, 13-15.

Tõnurist, Igor Torupill Lääne-Ingeris. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 30. Tallinn 1977, 242-249, ill, kaart. [Zusammenfassung: Die Sackpfeife in Westingermanland. Резюме: Волынка в западной Ингрии].

Tõnurist, Igor Vadjalaste ja isurite kandlest. Etnograafiamuuseumi Aastaraamat 24. Tallinn 1969, 335-346, ill. [Zusammenfassung: Über die Volksharfe (Kannel) der Woten und Ishoren. Резюме: О кантеле води и ижор].

Tõnurist, Igor; Nurk, Ahto Mängutükke külakapellidele 1 / Eesti NSV AÜN Kunstilise Isetegevuse Maja. Tallinn 1975. 28 lk, noot.

Tähelepanu! Fotovõistlus [: Eesti NSV Looduskaitse Seltsi ja Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi fotovõistlus teemal "Rahvaluulega seotud kohad ja nähtused"]. Eesti Loodus 1969:4, 207.

Tähtpäevadest [: Metsik]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 138-139. [Allikas: Eesti-ma rahva Kalender, ehk Täht-ramat 1839 aasta peäle. Tallinn 1838].

Tänuavaldus ning teadaanne [: E. Enäjärvi-Haavio Üleskutse rahva-mängude kogumiseks. Eesti Kirjandus 1926:5]. Eesti Kirjandus 1927:7, 416.